Building Mac Voikko

$ git clone --recursive https://github.com/divvun/MacVoikko.git
$ cd MacVoikko
$ git submodule update --init --recursive
$ cd thirdparty/
$ ./build.sh # eller 'make'
$ cd ../
$ open MacVoikko.xcodeproj

For å oppdatera lokal kode i eiga grein frå hovudkjelda:

git merge upstream/master

(men sjekk GitHub-dokumentasjonen for detaljar)

For å opppdatera git-submodulane:

git submodule foreach git pull origin master

Byt til underkatalogen thirdparty, og bygg biblioteka der:

cd thirdparty
make

No kan du byta til morkatalogen igjen, og opna XCode-prosjektet i XCode:

cd ..
open MacVoikko.xcodeproj

Bygg (Cmd-B).

Sjekk elles informasjonen her

Dersom du får ein haug med feilmeldingar om at mykje som er standard ikkje kunne byggjast, sjekk at du har byggjeinnstillingane rett (i Build Settings):

Apple LLVM 7.1 - Language - Modules > Enable Modules (C and objective c) > NO

images/XCode_build_settings.png

Jf. http://stackoverflow.com/questions/25999754/could-not-build-module-foundation

Dersom du får ein haug med feilmeldingar á la:

/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/Developer/SDKs/MacOSX10.12.sdk/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Headers/CFDateFormatter.h:53:33: Missing ',' between enumerators

avsluttar du XCode, og slettar denne mappa:

rm -rf ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData