meeting-2009-10-26

TTS

Meeting with Martti and Antti 09: 30 Norwegian time, wednesday 28th.

 • software / tools we need to build and test our tts
 • how much time you can spend on this, and the payment for the time
 • overall project schedule, and how it fits with your plans
 • the linguistic input to the tts system: what, format, amount, ...
  • synta

Biret sendt brev førre veka til Antti:

 • syntaks
 • morfologi

Prata med Patrick førre veka, har sett på setningar som P har annotert.

Antti: Utfordring: Å få fokal aksent rett plasert. Dette er det vi ser etter:

 • morfologi
 • syntaks
 • informasjonsstruktur
 • frekvens

Denne lista er den same som fører til allegroforkorting, dvs at ord i slike posisjonar ikkje kan vera prominente (dvs kor dei kan forkortast eller ikkje).

Allegroforkorting og (potensiell) fokal aksent står i komplementær distribusjon.

HU-format: 4 nivå på prominens:

 • 0 - ingen prominens
 • 1 - lett aksent
 • 2 - sterk aksent
 • 3 - narrow focus / emfatisk (ikkje i alle setningar)

Dokumentasjon:

big/tts/admin/
vs
main/tts/doc/