meeting-2012-01-31

TTS-prosjektmøte

Saksliste:

 • status
 • møte med Sametinget

status

 • Begge stemmene no hjå BA: på eiga maskin + på USB-stikke (overføring via DropBox)
  • må over på victorio & XServe
 • Held på å gå gjennom alle opptaka, og rettar tekstane slik at dei samsvarar med opptaka.
 • lydfiler og tekstfiler svarar til kvarandre - ei eining pr tekstdokument
 • har retta nesten heile den kvinnelege, litt meir på den mannlege - ca 20% ugjort

Bør ha:

 • ei mappe pr dokument
 • inni kvar mappe ei fil for kvar setning, både lyd og tekst, nummerert 0001.txt

møte med Sametinget

I Alta.

 • torsdag 9.2: BA Kan ikkje vera med - to andre møte
 • onsdag 8.2: på ettermiddagen dersom det er OK for SD. Oppdatert: det er ok.

Sametinget må betala reisa til BA. Dette er òg OK.

Tema for møtet:

 • bakgrunnsinfo til SD: kva har skjedd, kvifor gjer vi dette
 • status
 • arbeidsdeling
 • planlegging framover