X11

Prosess framover for å laga Linux-tastatur:

  • Børre lagar skript for å diffa mot xkb-data, og genererer ei minimal xkb-fil basert på diffen
    • diff-data henta online frå offisiell xkb-database
  • deretter senda inn
    • send inn via Bugzilla-en deira (sjå lenka nedanfor)

Meir info her: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/XKeyboardConfig/Development/

Hovedside: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/XKeyboardConfig/

Reglar for konfig-filene: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/XKeyboardConfig/Rules/

Ting til Brendan:

  • lokalisert namn til po-fil, engelsk i xkb-fil
  • integrera koden til Børre når ferdig
  • skilja mac og win på ein systematisk måte (i namn, kode)