Normative Fst-ar Og Stavekontrollar

Notatar frå eit møte 18.3.2015

Tema: skal dei normative fst-ane oppføra seg identisk med stavekontrollane?

Alternativ: ha separate stavekontroll-fst-ar.

Problem: det er ei lus i Xerox-verktya som gjer at det er uråd å byggja Xerox-fst-ar som er identiske med stavekontrollane (kommandoen twosided flag-diacritics kræsjar xfst totalt).

Konklusjon på møtet:

Vi vil at norm-fst-ane skal vera så like som mogleg:

  • Hfst = identisk
  • Xerox = så lik som mogleg utan flaggavhengig samansetjingsfilter som krev kommandoen twosided flag-diacritics.

Endringar som skal inn i norm-fst-ane:

  • del +Use/-Spell i to:
    • +Use/-Spell
    • +Use/-PLX (ordformer som ikkje skal med i PLX-konverteringa pga storleiksproblem og overgenerering, men som er ok i fst-baserte stavekontrollar)
  • fjern +Use/-Spell -ordformer

Handskrivne notatar frå møtet:

../../images/motenotatar_18.3.15.jpg