Meeting_2017-6-7

Møte om OmegaT 7.6.2017

Til stades: Ciprian, Sjur, Tomi, Trond

Problem: Prosessen er for sein på Windows. Tokenizer slår opp og lemmatiserer både tekst og glossar.

  1. Oppdater Hfst-javakoden slik at den fungerer på Windows
    1. Problem: - hfst-gjengen kan gjere det, men når? I samarbeid med Tomi el omv?
  2. Lag ein eigen 0-lemmatisering (oppslag utan analyse) for ein annan, tom tokenizer, og la setninga gå gjennom oppslag
    1. Dette kan vi gjere sjølv -- viss det er teknisk mogleg

Vi ser ikkje hfst-tokeniser i omegat

  1. omegat ser ikkje jar-fila
  2. jar-fila er øydelagt / omegat er ikkje i stand til å prosessere den

Her står vi:

  1. Første steg er: Forsikre seg om at omegat verkeleg er i stand til å sjå jar-fila
  2. Deretter: sjå på jar-fila