debug_propernouns

Fikse lus i egennavn (propernouns)

Bellingmo dukker opp som en feil i propernouns-testinga

Eksisterer den i analysatoren?

$ lookup -q src/analyser-gt-desc.xfst 
Bellingmo
Bellingmo	Bellingmo	+?

Hva skjer når vi genererer grunnform av Bellingmo?

$ lookup -q src/generator-gt-desc.xfst 
Bellingmo+N+Prop+Sg+Nom
Bellingmo+N+Prop+Sg+Nom	Bellinkmo

Generatoren lager Bellinkmo, testen venter Bellingmo. Testen er korrekt og vi har en feil en eller annen plass i .lexc-filene eller i skriptet som overfører lemma fra $GTCORE/gtdshared/smi/src/morphology/stems/smi-propernouns.lexc til $GTCORE/gtdshared/smi/src/morphology/stems/smi-propernouns.lexc

Siden dette er en norsk navn, åpner vi filen som inneholder felles egennavn for alle samiske språk.

$ see $GTCORE/gtdshared/smi/src/morphology/stems/smi-propernouns.lexc

Bellingmo i $GTCORE/gtdshared/smi/src/morphology/stems/smi-propernouns.lexc:

Bellingmo+OLang/NOB:Belling9#mo9 NYSTØ ;

Bellingmo i smj/src/morphology/generated_files/smi-smj-propernouns.lex:

Bellingmo+OLang/NOB:Belling9#mo NYSTØ ;

g9# blir ikkje g#. Det betyr at det er ein feil i skriptet som transformerer smi-fila til smj-format: src/scripts/smi-smj-conversion.pl.

Vi endra skriptet ved å endra frå:

	s/9 / /g ;

til:

	s/9 / /g ;
	s/9#/#/g ;