Derivational Tag System

Documenting the derivational tags & system

The most common verb nominalisations

+Der/NomAct - Nomen Actionis, Actionnoun, Handlingsnomen +Der/NomAg - Nomen Agentis, Agentnoun, Handlernomen

vs

+Actio - this is a verbal tag, ie when the word form is part of the verbal construction.

Position tags

Tallene er bare navn på plassering av derivasjonene. De beskriver ikke posisjonen men rekkefølgen, i normativ forstand:

  • +Der1
  • +Der2
  • +Der3
  • +Der4

Hver enkelt derivasjonstag har en posisjonstag foran seg i LexC-koden:

LEXICON BÅETEDH
...
 +Der3+Der/gåete+V:%»iegået GÅETEDH ;
 +Der1+Der/stidh+V:%»iest DÅAJVOEHTIDH ;
 +Der1+Der/lidh+V:%»iel GOLTELIDH ;
 +Der1+Der/htjidh+V:%»%^htjidhUMLehtj GOLTELIDH ;
 +Der1+Der/htidh:%»ieht DÅAJVOEHTIDH_TV ;
 +Der3+Der/ahtje+V:%»iejahtj AHTJE ;
 +Der1+Der/ldihkie:%»%^1UMLaldihkie ø_Ø_EVEN ;
 +Der1+Der/ldahke:%»%^1UMLaldahk LDAHKE ;
 +Der1+Der/ldh+N+SgNomCmp:%»%^1UMLeldh R ;
 +Der1+Der/ldh+N+Sg+Nom:%»%^1UMLeldh FINAL1 ;
 +Der1+Der/ldh+N+Sg+Nom+Err/Sub:%»%^1UMLeld FINAL1 ; 

LexC-koden tillater en ikkje helt ufri kombinasjon av ulike derivasjoner, som vil gi kombinasjonar som er ugrammatiske. Posisjonsklassifiseringa er eit forsøk på å avgrensa overgenereringa, ved å seia at det er ugrammatisk å bruka posisjon 1-derivasjonar etter posisjon 2-derivasjonar.

Oppsummert: definere de grammatiske kombinasjonene for å unngå ugrammatiske kombinasjoner! - Men, hvor produktiv skal et avledningsmønster være, for at denne skal defineres som en grammatisk avlednngskombinasjon?

bassat basádallat basáduvvat basádaláduvvat