konteaksta

Konteaksta

Technical documentation

Techical doc

Content documentation

Studentene skal arbeide med autentiske tekster på internett, nye og aktuelle tekster valgt etter interesse.

Programmet skal analysere tekster og gjør dem slik lettere tilgjengelig for studenten, men kan også gjøre tekster om til interaktive oppgaver på ulike måter, f.eks.:

 1. gramatiske kategorier blir markert med farge for å gjøre studenten oppmerksom på dem
 2. studenten skal selv finne dem i teksten og klikke på dem
 3. studenten skal velge riktig ordform av flere mulige (flervalgsoppgave)
  1. vi må lage en algoritme for å generere "distractors" og samtidig unngå homonymi
 4. studenten skal skrive riktig ordform fra oppgitt lemma, evt skrive riktig CC/CS, adposisjon osv.

Vi bygger på

Oppgavetyper

For alle Practise:

 • Vi bruker ikke ord med Der/* tag, eller Qst
 • Vi fjerner tagger som kommer i analyse (analyser-disamb-gt-desc.xfst) men er ikke i generator (generator-dict-gt-norm.xfst)
  • Err/Orth",
  • Err/Orth-a-á",
  • Err/Orth-nom-gen",
  • Err/Orth-nom-acc",
  • Err/CmpSub",
  • Err/MissingSpace",
  • Err/MissingHyph",
  • Err/Hyph",
  • Err/SpaceCmp",
  • Err/Spellrelax",
  • Allegro",
  • regex som matcher tagger: <xxx_xxx>

ConNeg form av verb

 • Oppgavene inneholder taggene Ind+Prs+ConNeg og Ind+Prt+ConNeg
 • Distractors av samme lemma:
  • V+Ind+Prs+Sg1
  • V+Ind+Prs+Sg2
  • V+Ind+Prs+Sg3
  • V+Ind+Prt+Sg1
  • V+Ind+Prt+Sg2
  • V+Ind+Prt+Sg3

Anbefalte linker

 • http: //kursa.oahpa.no/2011/11/04/maid-don-barget-ikte/
 • http: //kursa.oahpa.no/2011/09/21/bardni-gii-ii-aigon-skuvlii-vuolgit/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/05/15/2-4-buohcame/

Finitte verb

 • Oppgavene inneholder en av disse taggene: Sg1, Sg2, Sg3, Du1, Du2, Du3, Pl1, Pl2, Pl3
 • Vi satser på å ikke oppgi tiden (Prt, Prs), studenten skal finne ut selv hva hun trur er best.
 • Distractors av samme lemma Ind:
  • V+Ind+Prs+ConNeg
  • V+Ind+Prt+ConNeg
  • V+Actio+Ess
  • V+Ind+Prt+Sg1
  • V+Ind+Prt+Sg2
  • V+Ind+Prt+Sg3
  • V+Ind+Prs+Sg1
  • V+Ind+Prs+Sg2
  • V+Ind+Prs+Sg3
  • V+Ind+Prt+Du1
  • V+Ind+Prt+Du2
  • V+Ind+Prt+Du3
  • V+Ind+Prs+Du1
  • V+Ind+Prs+Du2
  • V+Ind+Prs+Du3
 • Distractors av samme lemma Imprt:
  • V+Imprt+Sg1
  • V+Imprt+Sg2
  • V+Imprt+Sg3
  • V+Imprt+Du1
  • V+Imprt+Du2
  • V+Imprt+Du3
  • V+Imprt+Pl1
  • V+Imprt+Pl2
  • V+Imprt+Pl3
 • Distractors av samme lemma Cond:
  • V+Cond+Prs+Sg1
  • V+Cond+Prs+Sg2
  • V+Cond+Prs+Sg3
  • V+Cond+Prs+Du1
  • V+Cond+Prs+Du2
  • V+Cond+Prs+Du3
  • V+Cond+Prs+Pl1
  • V+Cond+Prs+Pl2
  • V+Cond+Prs+Pl3
 • Distractors av samme lemma Pot:
  • V+Pot+Prs+Sg1
  • V+Pot+Prs+Sg2
  • V+Pot+Prs+Sg3
  • V+Pot+Prs+Du1
  • V+Pot+Prs+Du2
  • V+Pot+Prs+Du3
  • V+Pot+Prs+Pl1
  • V+Pot+Prs+Pl2
 • Distractors for Neg:
  • ii+V+Neg+Ind+Sg1
  • ii+V+Neg+Ind+Sg2
  • ii+V+Neg+Ind+Sg3
  • ii+V+Neg+Ind+Du1
  • ii+V+Neg+Ind+Du2
  • ii+V+Neg+Ind+Du3
  • ii+V+Neg+Ind+Pl1
  • ii+V+Neg+Ind+Pl2
  • ii+V+Neg+Ind+Pl3

Anbefalte linker

 • http: //kursa.oahpa.no/2011/11/01/mearragattis/
 • http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/meahcis-3/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ipmilmeahttun-dalki/
 • http: //kursa.oahpa.no/2014/12/10/darfegoahti/

Infinitte verb

 • Oppgavene inneholder: PrfPrc, VGen, VAbess, Ger, Actio Ess, Inf, ConNeg
 • Distractors av samme lemma:
  • V+Ind+Prt+Sg1
  • V+Ind+Prt+Sg2
  • V+Ind+Prt+Sg3
  • V+Ind+Prs+Sg1
  • V+Ind+Prs+Sg2
  • V+Ind+Prs+Sg3
  • V+Ind+Prt+Du1
  • V+Ind+Prt+Du2
  • V+Ind+Prt+Du3
  • V+Ind+Prs+Du1
  • V+Ind+Prs+Du2
  • V+Ind+Prs+Du3

Anbefalte linker

 • http: //kursa.oahpa.no/2013/05/15/2-4-buohcame/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ipmilmeahttun-dalki/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ruovttus-leat-ollu-barggut/
 • http: //kursa.oahpa.no/2012/10/12/boazodoallu/

Velg substantiv (entall+flertall) i riktig kasus (pluss Ess)

 • Oppgavene inneholder N+Sg+Nom, N+Sg+Acc, N+Sg+Gen, N+Sg+Ill, N+Sg+Loc, N+Sg+Com, N+Ess, N+Pl+Nom, N+Pl+Acc, N+Pl+Gen, N+Pl+Ill, N+Pl+Loc, N+Pl+Com
 • Distractors av samme lemma (samme lista):
  • Hvis target +Sg+Nom, distractors: +Sg+Acc, +Sg+Ill, +Sg+Loc, +Sg+Com
  • Hvis target +Sg+Acc, distractors: +Sg+Nom, +Sg+Ill, +Sg+Loc, +Sg+Com
  • Hvis target +Sg+Gen, distractors: +Sg+Nom, +Sg+Ill, +Sg+Loc, +Sg+Com
  • Hvis target +Sg+Ill, distractors: +Sg+Nom, +Sg+Com, +Ess, +Sg+Acc
  • Hvis target +Sg+Loc, distractors: +Sg+Nom, +Sg+Com, +Ess, +Sg+Acc
  • Hvis target +Sg+Com, distractors: +Sg+Nom, +Sg+Ill, +Ess, +Sg+Acc
  • Hvis target +Ess, distractors: +Pl+Nom, +Sg+Ill, +Sg+Loc, +Pl+Acc
  • Hvis target +Pl+Nom, distractors: +Pl+Acc, +Pl+Ill, +Pl+Loc, +Pl+Com
  • Hvis target +Pl+Acc, distractors: +Pl+Nom, +Pl+Ill, +Pl+Loc, +Pl+Com
  • Hvis target +Pl+Gen, distractors: +Pl+Nom, +Pl+Ill, +Pl+Loc, +Pl+Com
  • Hvis target +Pl+Ill, distractors: +Pl+Nom, +Pl+Com, +Ess, +Pl+Acc
  • Hvis target +Pl+Loc, distractors: +Pl+Nom, +Pl+Ill, +Ess, +Pl+Acc
  • Hvis target +Pl+Com, distractors: +Pl+Nom, +Pl+Ill, +Ess, +Sg+Acc

Anbefalte sider

 • http: //kursa.oahpa.no/2011/11/01/mearragattis/
 • http: //kursa.oahpa.no/2011/09/21/bardni-gii-ii-aigon-skuvlii-vuolgit/
 • http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html
 • http: //kursa.oahpa.no/2014/12/10/darfegoahti/
 • http: //kursa.oahpa.no/2012/10/12/boazodoallu/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ruovttus-leat-ollu-barggut/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/meahcis-3/
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ipmilmeahttun-dalki/

Skriv substantiv (entall+flertall) i riktig kasus (pluss Ess)

 • Oppgavene inneholder N+Sg+Nom, N+Sg+Acc, N+Sg+Gen, N+Sg+Ill, N+Sg+Loc, N+Sg+Com, N+Pl+Nom, N+Pl+Acc, N+Pl+Gen, N+Pl+Ill, N+Pl+Loc, N+Pl+Com, N+Ess
  • Hvis target +Sg+Acc, godta også +Pl+Acc
  • Hvis target +Sg+Gen, godta også +Pl+Gen
  • Hvis target +Sg+Ill, godta også +Pl+Ill
  • Hvis target +Sg+Com, godta også +Pl+Com
  • Hvis target +Sg+Loc, godta også +Pl+Loc
  • Hvis target +Pl+Acc, godta også +Sg+Acc
  • Hvis target +Pl+Gen, godta også +Sg+Gen
  • Hvis target +Pl+Ill, godta også +Sg+Ill
  • Hvis target +Pl+Com, godta også +Sg+Com
  • Hvis target +Pl+Loc, godta også +Sg+Loc

Finn substantivet (både Pl og Sg) – colorize og click

 • innholder taggen N

TODO

Finn konjunksjon – colorize og click

 • innholder taggene CS og CC

Finn subjektet – colorize og click

 • Oppgavene inneholder ( @SUBJ @<SUBJ @SUBJ> @-FSUBJ> @HNOUN ) pluss Nom

Finn akkusativobjekt – colorize og click

 • Oppgavene inneholder ( @OBJ @<OBJ @OBJ> @-FOBJ> @-F<OBJ @OBJ>SPRED @SPRED<OBJ @SUBJ<OBJ @HNOUN) pluss Acc

Finn adverbialet – colorize og click

 • Oppgavene inneholder ( @ADVL @<ADVL @ADVL> @-FADVL> @-F<ADVL @ADVL>CS @ADVL>SUBJ @SUBJ<ADVL ) pluss N eller Pron

Grensesnitt

Konteaksta-ikon på oahpa-hovedside?

 • Ferdige linker med tekst og oppgavetype, studenten velger colorize, click, Practice, multiple choice. Slik sikrer vi at det er relevante tekster i forhold til oppgaver.
 • Studenten kan også kopiere inn url og velger oppgavetype
 • TODO?: Lokalisering

Konteaksta

Menyen (blå linje) inneholder:

 • Mo bargat
 • Birra
 • Grammatihkka

Til venstre, finnes det Fáttát liste:

 • Substantiivvat
 • Finihtta vearbbat
 • Vearbba biehttalanhápmi
 • Infinihtta vearbbat

I midten, finnes det Hárjehusat liste:

 • Geahča ivdnejuvvon sániid
 • Coahkkal rivttes sániid!
 • Vállje rivttes sániid!
 • Čále rivttes sániid!

Til høyre, finnes det Materiálat liste:

 • Her kan man velge en av de anbefalte tekster fra oss
 • Kopiere inn url
 • Laste opp .html fil

Nytt namn på universitetet:

UiT Norgga árktalaš universitehta

Uppdatering av koden på gtlab

(må gjøres av Heli enn så lenge)

cd /home/teaksta

svn up

./make_teaksta.sh

Nettsteder

 • http: //skuvla.info/
 • Stuorra Sarvva bivddus
  http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_tahtitaivastarina.htm
 • Gánda ja stállu
  http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html

Linker til sápmi.uit.no tekster

* Čállingiella \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=%26%23268%3B%E1llingiella&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963561598-19&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Čálgostáhta \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=%26%23268%3B%E1lgost%E1hta&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096905050558-9&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* ČSV - radikaliseren \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=%26%23268%3BSV+-+radikaliseren&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1115754045756-21&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Aviissat ja áigečállagat \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Aviissat+ja+%E1ige%26%23269%3B%E1llagat&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963586280-20&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Beassáščealkámuš Kárášjohka 1968 \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Beass%E1%9Acealk%E1mu%9A%2C+K%E1r%E1sjohka+1960&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963496746-17&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Biktasat – árbevierru ja ođasmahtti \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Biktasat+%96+%E1rbevierru+ja+o%26%23273%3Basmahtti&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1130791009216-144&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Boazodoallu \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Boazodoallu&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963937503-44&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Boazodoallu ja duohtadeamit \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Boazodoallu+ja+duohtadeamit&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1106652699530-0&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Báikenamaid ođđasisealáskahttin \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=B%E1ikenamaid+o%26%23273%3B%26%23273%3Basiseal%E1skahttin.&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963798050-34&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Báikenammavierut \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=B%E1ikenammavierut&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963895098-41&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Duodji \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Duodji&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1099477305004-0&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Dáidda \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=D%E1idda.&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096992501967-49&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Dáiddasearvvit \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=D%E1iddasearvvit&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1099477849783-6&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Dáruiduhttin \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=D%E1ruiduhttin&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963785521-33&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Eamiálbmogat \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Eami%E1lbmogat&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1102548852927-53&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Eamiálbmotnissonolbmot organiseren \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Eami%E1lbmotnissonolbmot+organiserego&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1129160101393-4&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Finnmárkoláhka \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Finnm%E1rkol%E1hka&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1104930714227-25&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara