Termwiki As Dictionary Editor

Møte om Termwiki og ordbøker 7.6.2017

TermWiki slik han er organisert no

Semantikk:     Konsept
         /  |  \
Uttrykk    sme  smj  nob ...

Termwiki-strukturen brukt for ordbøker

Lister over ord på kvart språk (=lemmaliste):

sme   smj   sma   nob
ord-i  ...   ...  ord-a
ord-j  ...   ...  ord-b
ord-k

der ord-i, ... er eit sett av (lemma, stamme, POS, ...), dvs. ord-i = representasjonen av ord-i i lexc.

Ordbøker kan då representerast som ei samling med lenker frå ord-i i språk A til ord-a i språk B, så sme-ord-k kan t.d. bli lenka til nob-ord-c, nob-ord-d, nob-ord-e.

Skal vi ha éi lemmaliste per språk, eller mange?

Når du dreg ut -- når programmeraren dreg ut ... og för det må lingvisten skilne mellom sme-nob og sme-nob*