checklist

Sjekkliste før ordboka genereres og kompileres

Generelt for alle NDS-ordbøkene

Ordboka skal være xml-valid. Kommando:

xmllint --valid FIL.xml > /dev/null

Det skal ikke være dubletter. Kommando:

cat FIL.xml|grep '<l '| tr '<' '>' | cut -d '>' -f3 |sort | uniq -d

Alle lemmaene som skal genereres må ha lemma i norm-fst. Kommando for å sjekke om lemmaene er riktig skrevet og/eller er i FST:

cat FIL.xml|grep '<l '|tr '<' '>'|cut -d '>' -f3|uXNorm|grep '?'

Kommando for å sjekke at lemmaet er lemma i LEXC: (kommer)

Sjekk at eksempler har stor forbokstav og punktum:

grep '<x>' FIL.xml |l 

Sjekke rettskriving i eksempelsetningene. Eksempel fra smanob:

grep '<x>' N_smanob.xml |tr '<' '>' | cut -d '>' -f3 |preprocess | usmaNorm | grep '?' |grep -v CLB |l

Sjekke rettskriving i eksempelsetningene. Eksempel fra nobsma:

grep '<xt>' N_nobsma.xml |tr '<' '>' | cut -d '>' -f3 |preprocess | usmaNorm | grep '?' |grep -v CLB |l

Stedsnavn med flere <mg> - den vanligste mg bør stå først fordi det er den oversettelsen som brukes i miniparadigmet