kmd

Prosjekt for å forbetre leksikografisk dekning av forvaltningstermar for sør- og lulesamisk.

Møtereferat

Bakgrunnsdokument