V Dcheck

SJEKKLISTE for VD-ordboka (gammel infra):

Spesielt for VD

 • sjekk at alle lemmaer (adjektiver, verb, substantiver, numeraler, pronIndef og propernouns) som genererer med enn en grunnform, merkes med v1 osv i fst og vmax i dict-filene. Eksempel på kommando for å sjekke dette. Pass på at isme-norm.fst er kompilert med at v1-taggene går til 0 i tag-not-save.regex før kommandoene:
grep '<l ' adjective_smenob.xml | grep -v vmax | tr "<" ">" | cut -d ">" -f3 |
 sed 's/$/+A+Sg+Nom/' | dsmeNorm | grep -v "?" | sed 's/^$/€/' | tr "\n" " " | 
 tr "€" "\n" | grep 'A+.*A+' | l
 • sjekk at substantiver er i riktig fil (G3, Actor osv.)
 • sjekk gt/common/src/tag-not-save (oppdater til nyinfra)
 • genere lemmaer fra hver ordklasse med codes.txt-filene for å teste kodene
 • evt. legge til illpl="no" og pg="no" i leksikonfilene
 • evt. legge til l_ref

SJEKKLISTE for den nykompilerte VD-ordboka (gammel infra):

Minst 2-3 ord fra hver ordklassefil - og sjekk

 • hvordan ordklasse er presentert
 • entalls- og flertallsstedsnavn
 • flertallslemmaer
 • hvordan <mg> og <tg> er presentert
 • hvordan <re> og <te> er presentert
 • analysetaggene
 • nøkkelformer
  • at de er med for substantiv, stedsnavn, verb, adjektiv, numeraler og pron.indef
  • taggene
  • presentasjonstekst
  • sortering av variasjon (flere ordfomer med samme analyse)
  • lemmaer med flere skrivemåter, bør ha grunnformen med i nøkkelformer. F.eks. hvis man med tunealla-lemmaet genererer både tunealla og tunnealla. Alternativt kan man ha presentere hver grunnform med eget oppslag i ordboka. Sjekk da at det er riktige nøkkelformer til hver grunnform.
  • sjekke spesielle verb: hjelpeverb, værverb etc.
 • at eksempler er med, og hvordan de er presentert
 • at l_ref-linking fungerer
 • at illpl="no" fungerer
 • at homonymer får rett bøyningsparadigme, feks beassi = never og beassi = reir
 • at ønskede ordformer er med i ordboka
 • at sublemmaer er med
 • at evt. spellrelax fungerer

Minst ett ord fra hver statisk fil

 • hvordan ordklasse er presentert
 • analysetaggene
 • at linking fungerer
 • at eksempler er med, og hvordan de er presentert
 • at det er en ryddig presentasjon av homonymer
  • vi ønsker ikke presentere homonymer hver for seg, med link til samme grunnord. De vil vi heller presentere med alternative analyse-stringer.
 • nøkkelformer (dvs fullt paradigme)