171204

Møte, nobsma-utviding KMD-prosjektet 4.12.2017

Til stades: Kevin, Risten Birje, Trond

Saker

 • Status
 • Framover
 • Neste møte

Status

Dette skulle skje:

TILTAKSLISTE frå siste møte

 • Trond legg til 83-lista i ordboka OK
 • Trond oppdaterer X_missing_nowac.freq OK
 • Trond hentar termwiki-par og legg gruppe 1, 2 i ei eiga mappe, 1 i ordboka. (kjem)
 • RB vurderer om det er noko vits å halde fram med candidates-arbeidet ut over runde 3
 • RB vurderer domener å hente norske kandidatar frå
 • Trond: Fjern alle *4653-filene, dei er frå 2010 og har ikkje så gode norske frekvensdata OK
 • RB vurderer om det finst ordlister å hente

Oversyn over tilhøvet termwiki-ordbok (med døme):

 1. Berre i termwiki: "beslutte, forurensing, historiker"
 2. Identisk i termwiki og ordbok: "rød"
 3. Ulikt ord i termwiki og ordbok: "reaksjon"

jf. http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=reaksjon&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&ordbok=begge

Type 1
kongeskip    gunkies-skïhpe
folkeskole    almetjeskuvle
skolebyggning    skuvlegåetie
skoletiLLbud    skuvlefaaleldahke
riksrettssak    rïjhkereaktanaamhtese
stemmelokale    veeljemesijjie
utnevne    nammoehtidh

Type 2
rød   rööpses

Type 3
reaksjon    vaastahtahke

reaksjon    båasarimmie
reaksjon    bååhperdimmie
reaksjon    vuastalimmie
 1. Kevin lagar ikkje runde 4 før han høyrer noko om det
 2. RB vurderer runde 3 (sjå ovafor)
 3. Deretter ser vi

Neste møte

18.12. kl. 1000