Meeting2013-10-30

Møtereferat, Nordplusmøte 30.10.2013

Saker:

  • feil i oppmerkinga - siste rettingar
  • sluttrapportar
  • oppsummering av prosjektet

feil i oppmerkinga - siste rettingar

ISL - hulda rettar opp dei siste feila i kveld KAL - Elin rettar opp dei siste feila så snart vi får nye testresultat på nettet SMx - Maja, Thomas rettar opp ev. feil etter at vi har fått nye testresultat

sluttrapportar

Eit kort dokument for kvart språk, + ein felles rapport for heile prosjektet.

For kvart språk:

  • kort oppsummering av arbeidet, arbeidsmengda
  • kort oppsummering av dominerande feiltypar
  • kort oppsummering av dei største forbetringspotensiala for dei testa stavekontrollane - skriv både på skandinavisk og det eigne språket, mest detaljert på det eigne språket, og ei generell oppsummering på skandinavisk
  • kort oppsummering av gjennomføringa av prosjektet, slik de har opplevt det
  • tidsfrist: 11. november.

Sjur sender sluttrapport for heile prosjektet til alle for gjennomlesing før rapporten blir sendt inn.

oppsummering av prosjektet

Takk for godt samarbeid!