Meeting2013-03-08

Oppsummering av uka

 • Oppdatert oppmerkinga
 • Fokus skal være på $ og ¢. Andre feil merkes, men vi bruker ikke tid på dette.
 • Boundcorpus - lukka korpus
 • Freecorpus - fritt tilgjengelig

Veien fremover

 • Ukentlige møter via skype, første møte kan kanskje passe onsdag 20. mars kl. 8 grønlandsk tid. Elin sjekkar kalenderen, og informerer oss andre.
 • Timelister sendes til Jorun Nordmo før den 20. hver måned.
 • Sjur oppdaterer error-markup.html, vi må oppdatere språkspesifikke tags.
 • Islandsk tekst er samlet inn, gjenstår oppmerking.
  • Det viktigste er å få tak i stavekontroller å teste - kommandolinje linux, word for mac som siste utveg.
 • Lulesamisk tekstinnsamling og oppmerking gjenstår
 • Grønlandsk tekstinnsamling og oppmerking gjenstår
 • Nordsamisk tekstinnsamling ferdig, Lenes oppmerking må ses over først og fremst fordi alle feil er merket med $, inkl. slike som burde være ¢.
 • Vi skal være ferdig med prosjektet til sommeren
 • Mulig presentasjon av resultater på LREC-konferanse på Island 2014, alle må ordne finansiering selv.