Meeting2013-05-21

Møtereferat, nordplus-prosjektet, 21.5.2013

Status og problemløysing

Grønlandsk

 • har 400-500 skrivefeil, nesten halvveges
 • nesten ingen blogg-tekstar, men har fått to nye bloggar som skal sjekkast
 • ferie i juli, men kan arbeida vidare i august

Problemord:

eqquut-it-si-sannginnerat$(sandhi,0-s|eqquutsitsi-sannginnerat)
tapertartut¢(sandhi,r-0|tapertatut) = tapertar- + -tut, tut fjernar føregåande C

Oppmerkinga over er bra.

Feil orddeling:

imaannaann-gitsuliorneq$(punct,hyph|imaannaan-ngitsuliorneq)

Ok oppmerking.

Islandsk

Har sjekka inn mange filer no, men dei har feil filnamn (manglar *correct*).

Kommando for å finna kor mange feilmerke ein har lagt inn:

find . -name '*correct.txt' | xargs cat | tr ' ' '\n' | fgrep '$' | sort | less / see

Med sort |less eller see som siste kommando får ein alle oppmerka ord (og sortert). Det kan brukast til å sjekka at ein har merka konsistent, dvs same skrivefeil er merka på same måten alle stader.

Bruk … |rev |sort |rev |… for å sortera baklengs.

Bruk fgrep for å finna fila der ei feil oppmerking er:

fgrep -rl ‘MATCH’ *

Heilt korrekt merka:

 • 267 $
 • 69 ¢

Problemord i islandsk:

 • for? Zimbabwe$(for|Simbabve)
  • slik: Zimbabwe€(foreign|Simbabve)
 • líter$(for|lítri), òg: líterinn í -inn
 • Saudi-Arabía$Sádi-Arabía
 • aðfarardagur¢(cmp,gensg-genpl|aðfaradagur) (av: að-fara-dagur)

Jf. smj:

(Lunsj$Lunnsja)€(foreign|biejvvebieb)

Stavekontrollar for islandsk

Ikkje noko nytt, ventar svar i neste veke.

Lulesamisk

I freecorpus:

 • 883 $
 • 159 ¢
 • 216 £
 • 298 €
 • 130 ¥

Problemord i lulesamisk:

 • cuhppa & cupa
 • Bowlitjit
cup = citat
køhppa = inpassat lån
båvllit

Moglege oppmerkingar:

 • cup∞(eng)
 • cuhppa€(foreign,eng)
 • cuhppa$(|cup: a)

Sammallahti = cupgilvu, bowlingbána

Jf. isl.:

statið€(foreign,eng)

Neste møte

Torsdag 6.6. kl 12 norsk tid.