Meeting2013-08-26

Nordplusmøte 26.8.2013

Til stades: Elin, Hulda, Inga, Sjur

Status for testinga - alle språk

 • det er ein feil i testbenken som gjer at ∞-merka ord blir med
 • berre $GTFREE har vorte testa, ikkje $GTBOUND
 • berre ein stavekontroll pr språk:
  • isl: nyaste hunspell
  • kal: nyaste Word-stavekontroll
  • sme, sma, smj: nyaste Word-stavekontroll

Spørsmål:

 • xxx€(foreign|yyy) - nytt tegn? => word∞(url)?
 • Nei, vi fjernar alt som er innanfor xxx€(foreign|yyy)

For å finna fila med ein falsk positiv i:

 • grep -rl “A/S-imi.” *

Administrativt

Unni Norum manglar timelister.

ISL

 • ikkje lagt til word∞(url)
 • Hulda skal leggja til fleire tekstar
 • inkje svar frå Púki-gjengen

KAL

 • har korrekturlese fleire dokument
 • har hatt nettverksproblem

Spørsmål:

 • sumiiffimmiik$(X|sumiiffimmit) -mit blevet til -miik (vanleg og produktiv nylaging / muntleg språk, men utanfor norma) - hvordan skal det merkes?
  • forslag: sumiiffimmiik$(infl,sub|sumiiffimmit)

SMJ

Hárjjidallám$

hárjjidit+V+TV+Der/alla+V+Der/NomAg+N+Sg+Acc+PxSg1

Neste møte

måndag 9.9. kl 12 norsk tid (10 isl, 8 grønl)