Meeting2013-08-13

Nordplus - avsluttningsfasen

Kort møte for å planleggja siste del av prosjektet. Til stades: Inga og Sjur.

Teknisk arbeid:

 • avslutt og korriger oppmerkinga - alle lingvistane
 • oppdater testbenken - Sjur
  • støtte for Word-/PLX-stavekontrollen
  • oppdaterte grafar + html-tabellar
 • test stavekontrollane - Sjur

Skrivearbeid:

 • dokumentasjon for kvart språk
 • rapport for kvart språk - innsamling og oppmerking
  • Hvilke tekster
  • Antall $-feil, + talet på andre feil som er merka opp
  • Tidsbruk
  • antall ord for heile korpuset
  • klassifiseringa av feil som er brukt i oppmerkinga
 • rekneskap + samla tidsbruk - Inga
 • samla rapport med:
  • evaluering av stavekontrollane, kvar for seg og samla
  • evaluering av prosjektet

Inga må vera ferdig 30. august. Resten bør vera ferdig 15. oktober, men dokumentasjon og rapportskriving bør vera godt i gang før Inga tek permisjon.