2016-05-19

Gramcheck-møte 19.5.2016

spellrelax og taggar

Kandidatar til spellrelax med errortagg (ekteordsfeil):

á (->) a ,
a (->) á ,
č (->) c ,
c (->) č ,
š (->) s ,
z (->) ž ,
ž (->) z ;

Tagg: +Err/Spellrelax

særskrivne, leksikaliserte samansetjingar

For å få sjå forskjellen på «skuvla busse»(leksikalisert som eitt ord) og «mánná busse»(ville vore dynamisk ss som eitt ord)

Mogleg løysing: la alle # -merker i lexc gå til # eller #:" "før dei blir fjerna, slik at den leksikaliserte dukkar opp i readings av «skuvla busse».

LexC-kode for eksempelordet:

skuvlabusse+G3+Sem/Veh:skuvla#bus'se GOAHTI ;

Dette er det vi vil oppnå:

skuvla0bus0se+G3+Sem/Veh
skuvla#bus'se
  ⇓
skuvla0bus0se+G3+Sem/Veh+N+Err/SpaceCmp
skuvla bus0se

Strategi for å gå frå særskrive samansett ord til tagg:

På overflata:
 # (->) @P.FLAG.ON@ " "
 twosided flag-diacritics

På analysesida:
 [..] (->) @R.FLAG.ON@ "+Err/SpaceCmp" || @P.FLAG@ ?* +N _ ;
 twosided flag-diacritics

Tagg: +Err/SpaceCmp