Meeting2013-10-09

Nordplusmøte 9.10.2013

Til stades: Camilla, Elin, Hulda, Sjur

Saker:

  • status for oppmerkinga
  • status for testinga
  • andre saker

Status for oppmerkinga

ISL

Berre små endringar sidan sist. Fiksa false positives, og alle foreign words. Status no:

  • Essays: 83
  • News: 362
  • Other: 95
  • Politics: 367
  • Religion: 141
  • Total: 1048

Lisensspørsmål:

"According to the licence that will follow the spelling error corpus the user of that corpus is not allowed to give the corpus to a third party."

Dette står i avtalen som Endre Mørk har skrive under, og gjeld alt bortsett frå avistekstene. Dvs. at dei må over i $GTBOUND.

KAL

Over 1000 skrivefeil for grønlandsk no - svært bra! Enno nokre dokument på gang. Elin har oppdatert dokumentasjonen for grønlandsk. Alle grønlandske tekster (med 2-3 unnatak) er opne.

SME/SMA/SMJ

Retta feil i oppmerkinga.

status for testinga

Alle stavekontrollar er testa, resultata ligg på nettet (men ikkje med aller siste versjon av korpuset).

andre saker

Avsluttingsrapport til neste (og siste) møte. Send inn dei siste timerapportane denne veka.

Frist for å senda inn samandrag til LREC 2014 i Reykjavík er 15. oktober. Men truleg vil det bli workshop-fristar seinare.

Neste og siste møte

Onsdag 23.10. kl 12 norsk tid.