2016-11-23

Grammatikkontrollmøte 23.11.2016

Til stades: Kevin, Linda, Sjur

Tema:

 • Qst particle vs. subjunksjon Err/SpaceCmp
 • normativitet i gramcheck-analysatoren
 • fjerne Err/SpaceCmp ved Err/UnspaceCmp analyser (twol eller CG)
 • web demo
 • forslagsgenerator:
  • VV, NN, osb (retta i twol for generator?)
  • dialektvariantar og annan variasjon innanfor norma (vi vil føreslå noko som bruker same variant som input)

Variantar

COPY:10258:wrong-valency-ahte-inf
beroštit+V+IV+Ind+Prs+Pl1    beroštat,beroštit


beroštit
beroštit	beroštit+V+IV+Inf
beroštit	beroštit+V+IV+Ind+Prs+Pl1
beroštit	beroštit+V+IV+Ind+Prs+Pl3
beroštit	beroštit+V+IV+Ind+Prt+Sg2

beroštat
beroštat	beroštit+V+IV+Ind+Prs+Pl1
beroštat	beroštit+V+IV+Ind+Prs+Sg2

Andre døme:

oarpmembealle+v1+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Sem/Hum:oarpmem9#beall BEALLE ;
oarpmembealle+v2+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Sem/Hum:oarpmem9#bealli GOAHTI-IU ;
oarpmembealle+v3+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Sem/Hum:oarpmen#beall BEALLE ;
oarpmembealle+v4+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Sem/Hum:oarpmen#bealli GOAHTI-IU ;

$ echo oarpmembealle+N+Sg+Loc | hfst-lookup -q src/generator-gt-norm.hfstol 
oarpmembealle+N+Sg+Loc    oarpmembeales    0,000000
oarpmembealle+N+Sg+Loc    oarpmembealis    0,000000
oarpmembealle+N+Sg+Loc    oarpmenbeales    0,000000
oarpmembealle+N+Sg+Loc    oarpmenbealis    0,000000

oambealle+v1+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Sem/Hum:oam9#beall BEALLE ;
oambealle+v2+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG+Use/NG+Sem/Hum:oam9#bealli GOAHTI-IU ;

$ echo oambealle+N+Sg+Loc | hfst-lookup -q src/generator-gt-norm.hfstol 
oambealle+N+Sg+Loc    oambeales    0,000000
oambealle+N+Sg+Loc    oambealis    0,000000

Og fleire døme:

animašunkursa+v1+OLang/UND+Sem/Edu:animašun#kur'sa GOAHTI-A ;
animašunkursa+v2+OLang/UND+Sem/Edu:animašun#gur'sa GOAHTI-A ;
animašunkursa+v3+OLang/UND+Sem/Edu:animašun#gur'se GOAHTI ;
animašunkursa+v4+OLang/UND+Sem/Edu:animašuvdna#kur'sa GOAHTI-A ;
animašunkursa+v5+OLang/UND+Sem/Edu:animašuvdna#gur'sa GOAHTI-A ;
animašunkursa+v6+OLang/UND+Sem/Edu:animašuvdna#gur'se GOAHTI ;

$ echo animašunkursa+N+Sg+Loc | hfst-lookup -q src/generator-gt-norm.hfstol 
animašunkursa+N+Sg+Loc    animašungurssas    0,000000
animašunkursa+N+Sg+Loc    animašungursses    0,000000
animašunkursa+N+Sg+Loc    animašunkurssas    0,000000
animašunkursa+N+Sg+Loc    animašuvdnagurssas    0,000000
animašunkursa+N+Sg+Loc    animašuvdnagursses    0,000000
animašunkursa+N+Sg+Loc    animašuvdnakurssas    0,000000

bábir+v1+Dial/-GG+Sem/Mat_Txt:báh'pir MALIS ;
bábir+v2+Dial/-KJ+Sem/Mat_Txt:báh'pi7r MALIS ;
bábir+v3+Sem/Mat_Txt:báh'pur MALIS ;

Mun beroštan animašungursii.


"<Mun>"
    "mun" §AG Pron Sem/Hum Pers Sg1 Nom <W:0> @SUBJ> SUBSTITUTE:3252 MAP:17282 #1->1 SUBSTITUTE:8476
: 
"<beroštan>"
    "beroštit" <mv> V <AG-Nom-Any> <TH-AktioLoc> <TH-Inf> <TH-Loc-Any> <TH-ahte> IV Ind Prs Sg1 <W:0> @+FMAINV SELECT:5086:r949 MAP:10165:r406 #2->2 SUBSTITUTE:7357:SubV=mv
;    "beroštit" V <AG-Nom-Any> <TH-Inf> <TH-Loc-Any> <TH-ahte> IV Actio Gen <W:0> SELECT:5086:r949
;    "beroštit" V IV Actio Nom <W:0> SELECT:5086:r949
;    "beroštit" V <AG-Nom-Any> <TH-AktioLoc> <TH-Inf> <TH-Loc-Any> <TH-ahte> IV Ind Prt ConNeg <W:0> SELECT:5086:r949
;    "beroštit" V <AG-Nom-Any> <TH-AktioLoc> <TH-Inf> <TH-Loc-Any> <TH-ahte> IV PrfPrc <W:0> SELECT:5086:r949
: 
"<animašungursii>"
    "animašunkursa" N Sem/Edu Sg Ill <W:0> @<ADVL MAP:16745 &msyn-valency-loc-ill #3->3 ADD:10323:msyn-valency-loc-ill
msyn-valency-loc-ill
    "animašunkursa" N Sem/Edu Sg <W:0> @<ADVL MAP:16745 Loc &SUGGEST #3->3 COPY:10329:wrong-valency-loc-ill
animašunkursa+N+Sg+Loc animašungurssas,animašungursses,animašunkurssas,animašuvdnagurssas,animašuvdnagursses,animašuvdnakurssas
;    "kursa" N Sem/Edu Sg Ill <W:10>
;        "animašuvdna" N Sem/Dummytag Cmp/SgNom Cmp <W:10> REMOVE:2053:longest-match
"<.>"
    "." CLB <W:0> #4->4

+vN-taggar manglar i gramcheck-analysatoren:

"<1999:s>"
    "1999" Num Arab Sg Loc <W:0> #1->1
    "1999" Num Sem/Year Sg Loc <W:0> #1->1
: 
"<bidjui>"
    "bidju" N Sem/Dummytag Sg Ill <W:0> &real-biddjui #2->2 ADD:4060:biddjui ADD:4070:biddjui ADD:4060:biddjui ADD:4070:biddjui
real-biddjui
    "biedju" N Sem/Plc Sg Ill <W:0> &real-biddjui #2->2 ADD:4060:biddjui ADD:4070:biddjui ADD:4060:biddjui ADD:4070:biddjui
real-biddjui
    "bidjat" Sem/Dummytag <W:0> V TV Der/PassS V IV Ind Prt Sg3 &SUGGEST #2->2 COPY:4078:real-biddjui
bidjat+V+TV+Der/PassS+V+IV+Ind+Prt+Sg3 biddjui
    "bidjat" Sem/Plc <W:0> V TV Der/PassS V IV Ind Prt Sg3 &SUGGEST #2->2 COPY:4078:real-biddjui
bidjat+V+TV+Der/PassS+V+IV+Ind+Prt+Sg3 biddjui
: 
"<nu gohčoduvvon>"
    "nu gohčoduvvon" A Sem/Dummytag Attr <W:0> @>N SELECT:8955:r1736 MAP:15815:r86 #3->3
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Attr Err/SpaceCmp <W:0> @>N SELECT:8955:r1736 MAP:15815:r86 #3->3
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Attr <W:0> @>N SELECT:8955:r1736 MAP:15815:r86 &SUGGEST #3->3 COPY:8944:compound
nu gohčoduvvon+Err/UnspaceCmp+A+Attr  ?
;    "nu gohčoduvvon" A Sem/Dummytag Pl Nom <W:0> SELECT:8955:r1736
;    "nu gohčoduvvon" A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0> SELECT:8955:r1736
;    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Pl Nom Err/SpaceCmp <W:0> SELECT:8955:r1736
;    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Sg Nom Err/SpaceCmp <W:0> SELECT:8955:r1736
;    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Pcle <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match
;    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Adv <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match
;    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prt ConNeg <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Pcle <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match
;    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prt ConNeg <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Adv <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match
;    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prs Sg1 <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Pcle <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match
;    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prs Sg1 <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Adv <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match
;    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
;        "nu" Pcle <W:0> "<nu>" REMOVE:2053:longest-match

$ echo "nugohčoduvvon" | hfst-tokenise --giella-cg tools/preprocess/tokeniser-gramcheck-gt-desc.pmhfst 
"<nugohčoduvvon>"
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Attr <W:0>
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Pl Nom <W:0>
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0>
:\n

$ echo "nu gohčoduvvon" | hfst-tokenise --giella-cg tools/preprocess/tokeniser-gramcheck-gt-desc.pmhfst 
"<nu gohčoduvvon>"
    "nu gohčoduvvon" A Sem/Dummytag Attr <W:0>
    "nu gohčoduvvon" A Sem/Dummytag Pl Nom <W:0>
    "nu gohčoduvvon" A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0>
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Attr Err/SpaceCmp <W:0>
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Pl Nom Err/SpaceCmp <W:0>
    "nu gohčoduvvon" Err/UnspaceCmp A Sem/Dummytag Sg Nom Err/SpaceCmp <W:0>
    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Pcle <W:0> "<nu>"
    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Adv <W:0> "<nu>"
    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prt ConNeg <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Pcle <W:0> "<nu>"
    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prt ConNeg <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Adv <W:0> "<nu>"
    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prs Sg1 <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Pcle <W:0> "<nu>"
    "gohččut" VV TVV Der/d VV Der/PassL V IV Ind Prs Sg1 <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Adv <W:0> "<nu>"
    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Pcle <W:0> "<nu>"
    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV PrfPrc <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Adv <W:0> "<nu>"
    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV Ind Prt ConNeg <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Pcle <W:0> "<nu>"
    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV Ind Prt ConNeg <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Adv <W:0> "<nu>"
    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV Ind Prs Sg1 <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Pcle <W:0> "<nu>"
    "gohčodit" VV TVV Der/PassL V IV Ind Prs Sg1 <W:0> "< gohčoduvvon>"
        "nu" Adv <W:0> "<nu>"
:\n

UnspaceCmp vs SpaceCmp

Løysing: legg til skrik på alle ordgrenser som er UnspaceCmp

Men hugs at skriket berre skal på #-en som svarer til feilen (viss det er fleire #, skal ikkje dei andre ha skrik).

Sjekk etter at UnspaceCmp har fått skrik på rette plassen: Taklar me *faktiske* kombinasjonar av spacecmp og unspacecmp? FEILEN: vivva sásaguovttos → RETTINGA: vivvasása guovttos

Grammatikkontrollforslag med kommentarar

 • vis til forma, ikkje til analysen av forma (folk forstår ikkje analysene)
 • forklar feilen i generelle vendinga
 • men illustrer feilen med det konkrete ordet i feilen
 • Mun oainnán biila. == ikkje retta i gk
 • Mun oainnán biiløa. == retta i sk+

Kommentar frå Børre om vuosttaš vs vuosttáš: Det er ikkje sikkert folk som ser forslaget kjenner seg trygge på om grammatikkontrollen tar rett eller ikkje. Men viss dei ser eit kort døme på bruken av begge to («okta dain vuosttaš» vs «…»)

Kontekstsensitiv stavekontroll med CG

Me byggjer ein alternativ pipeline:

"hfst-ospell-cg" -l analyser.hfst -m errmodel.hfst \
| vislcg3 -g disambiguator.cg3 | divvun-suggest-liknande
 • der hfst-ospell-cg ikkje finst enno, men gjer ~omtrent som hfst-tokenise, berre at me bruker feilmodellen til å stava alt som elles er ukjend i analyser.
 • der disambiguator.cg3 er ein «strammare» CG som t.d. fungerer betre på berre venstrekontekst (staving før brukaren har skrive ferdig setninga) og ikkje lar staveforslaga øydelegga disambigueringa av resten av setninga (disambiguering av kontekstord ser på staveforslag som ~ukjende, disambiguering av sjølve staveforslaga gir då betre forslag).

hfst-ospell-cg ventar naivt tokenisert input («a b. C» blir til 'a', 'b', '.', 'C' sjølv om kanskje «a b» er eit fleirordsuttrykk osb.).

Vi kan òg vurdera ein naiv MWE-sjekk for stavekontrollen, med opp til tre ord, slik at ord som i seg sjølv er ukjende for stavekontrollen likevel ikkje blir flagga dersom dei er del av ein MWE.

Døme på korleis stavekontrollen fungerer no dersom akseptor er ein full analysator, og ikkje berre ein automat:

$ echo mohtorgielkámádija | hfst-ospell -a -S -l analyser-desktopspeller-gt-norm.hfstol -m hfst/errmodel.default.hfst 
"mohtorgielkámádija" is NOT in the lexicon:
Corrections for "mohtorgielkámádija":
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtorgielkámáđidja+N+Sg+Acc
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtorgielkámáđidja+N+Sg+Gen
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtorgielkámáđidja+N+Sg+Gen+Allegro
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen+Allegro
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Acc
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtor+N+Cmp#gielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtor+N+Cmp#gielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen+Allegro
muhtorgielkámáđija  -1.698242  muhtor+N+Cmp#gielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Acc
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtorgielkámáđidja+N+Sg+Acc
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtorgielkámáđidja+N+Sg+Gen
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtorgielkámáđidja+N+Sg+Gen+Allegro
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen+Allegro
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Acc
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtor+N+Cmp#gielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtor+N+Cmp#gielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Gen+Allegro
mohtorgielkámáđija  7.301758  mohtor+N+Cmp#gielká+N+Cmp#máđidja+N+Sg+Acc
mohtorgielkámáđijat  17.301758  mohtorgielkámáđidja+N+Pl+Nom
mohtorgielkámáđijat  17.301758  mohtorgielká+N+Cmp#máđidja+N+Pl+Nom