2014-05-16

Møte med Mike Voets om hfst-basert preprosessor

basert på hfst-proc (?)

Saker:

 • siste steg i eit fungerande oppsett
  • sjekk ut gtcore + sma/sme/smj/crk/udm
 • SF-konto for skrivetilgang til kode
 • svn-konto for Mike (Børre)
 • definera algoritme for å skilja lemma frå analyse, slik at analysene av derivasjonar (og samansetjingar?) kan leggjast i underlesingar i CG utan at lemma havnar der
 • bestemma om vi vil gjera segmentering + analyse i eitt eller to steg - diskuter på IRC med hfst/Tommi/Fran/Tron

Det vi vil ha:

 • ein biblioteksversjon av ein omarbeidd hfst-proc

Dvs vi vil ha eit program + bibliotek som tek tekst inn og gjev segmenterte analyser ut. Internt kan det gjerast som ein eller to operasjonar

Kommunikasjon

IRC:

 1. hfst@freenode.irc.net, brukarnamn:
 • maikovich
 • sjnomos
 • spectie
 • Flammie