2015-12-09

Grammatikkontrollprosjekt - CG-møtenotat 2015-12-09

pipeline

tekst | særskriv+analyse | staving | statistikk | valens+dis+syn-cg | gram-cg | cg-fjerning-viss-staveting? | tilbakemelding+generering

Pipeline skal ikkje vera avhengig av voikko; me vil støtta MS Office og helst OS X-systemgramsjekk

tilbakemelding+generering / errors.xml

Me kan kanskje ha ein <longdescription> òg i errors.xml

errors.xml har $1 som blir bytta ut med TARGET-ordet, men bør helst ha inn fleire parametre så me kan visa til eit kontekstord (er det nok med 2, treng me fleire?)

ADDRELATION contexthint (&gen-after-prep) (-1 prep);

taggfølgje i &SUGGEST

Må det vera rett følgje? fran sa kanskje ikkje?

ADDCOHORT vs ADDRELATION

mogleg problem å fjerna formene når me skal gjera om til tilbakemeldingar

fjerning av taggar frå CG før gen

generatorfst kan ha epsilon-loops på sem-, valenstaggar, syntakstaggar, …, men då må me spesifisera desse eksplisitt der.

alternativt: fjern irrelevante taggar før generering ved å sjekka mot ei liste med «morfologiske» taggar

strek vs domene

Mogleg prinsipp: strek er det me vil fjerna (sjølv om feilen eigentleg har større kontekst).

Feilsetning: beroštit fitnodatoagguma birra

Her har me forslag for «fitnodatoagguma birra»→fitnodatoaggumis, altså: birra blir sletta, substantivet blir til lokativ. Me vil ikkje ha strek under beroštit, fordi då måtte beroštit ha vore med i forslaget; men heller senda beroštit som $1 til errors.xml (sånn at det eventuelt kjem inn i forklaringa). Så strek berre under «fitnodatoagguma birra».

spørreundersøking

https: //site.uit.no/samesymposia/

demo som prioritet?

god motivasjon

lettare å forstå effekten av strekar

visa fram til andre, få ekte tilbakemelding

screenshots!

lettare å sjå falske positivar, fjernar tunnelsyn

Endring av fleire stader samtidig, med ting mellom:

Dat lea nominašuvdnačoahkkin gii vállje gean bidjá bajimussii, ja in ADV mun.
↓
Dat lea nominašuvdnačoahkkin gii vállje gean bidjá bajimussii, in ADV munge.
Áidna gii váilu dán govas lea …
↓
Ii váillo eará go …

konvensjon på døme i CG-fila

## ekte positiv
#$ falsk positiv