Grammar Checker Plans

Grammatikkontroll-planar

Hvem blir med og hvem har ansvaret til hva:

 • Tomi: transducer, adjust hfst transducer to kick out lookup2cg, technical side of adding semantic tags to the lexicon (such as Human etc.)
 • Duommá: sørsamisk, nordsamisk gramchk
 • Berit: CG mot samisk

Mål fram til årsskiftet:

 • meir CG-opplæring (Linda, Duomma)
 • byggja opp eit feilkorpus, dvs setningar med kjende feil og rettingar (Duomma, Linda, interesserte)
  • gjerne som gullstandarddokument i $GTFREE
 • tilpassa hfst-transducarar til CG (Tomi & Sjur)
  • especially to get rid of lookup2cg.pl
   • POS-tags before derivations
   • local disambiguation of compounds
   • renaming tags to CG format
 • definera feiltypar vi vil retta oss mot (Thomas, Linda, alle interesserte)
 • byrja å tilpassa eksisterande disambiguator og analysator (laga ein kopi) (Linda og Duomma)
 • finna eit passe rammeverk for grammatikkontrollar i OpenOffice (Sjur)

Lengre fram

 • formalisme for diagnose, tilbakemelding - hvilket rammeverk
 • formalisme + rammeverk for korrigering
 • samarbeid med brukarar?

Aktuelle feiltypar

 • NP-intern samsvarsbøying
 • genitiv framfor postposisjon
 • subj-verb-samsvar
 • lokativ vs Px
 • http: //indigenoustweets.com/blogs/

Grammatikkontroll - kursref

Lingsoft-GC og Trond

 • sjekk grammatikken
 • sjekk skrivefeil (som ikkje blir fanga av stavekontrollen)

Diskusjon

Målgrupper

 • korleis skal grammatikkontrollen fungera?

Grammatikkontrollen som (del av) verktykasse, t.d. i CAT-program

Interaktiv skriving med tilbakemeldingar og skrivestøtte

 • ord/ordbøker
 • grammatikkontroll
 • synonym
 • ...