2016-08-23-kevin

Arbeid framover:

 • få ferdig tokeniseringa
  • møte i Helsingfors? Det går sikkert, Kevin ser på kalenderen sin
 • kontrakt for arbeidet no
  • 50 % i ein periode framover
 • arbeid på lenger sikt - heile neste år?
  • må tenkja på det, 50% meir sannsynleg enn 100%
 • arbeidsoppgåver no:
  • fletta hfst-endringar inn i kevin-grein
  • kva er det som enno er ope når det gjeld tokeniseringa?
   • for grammatikkontrollen
   • for korpusanalyse/anna bruk?
   • særskrivingsfeil - vil vi ta omsyn til dei i korpusanalyse?