2016-04-21-gramchk-kevin-linda

Grammar Checker meeting 22.04.2016

Present:

 • Linda
 • Kevin

Tema:

 • web demo: http: //gtweb.uit.no/gc/
 • grammarchecker developer test
 • håndtering av flerordsuttrykk

web demo

 • Correct regel men ikkje forslag - melde ifra til Kevin
 • Gi Kevin gode testeksempler

grammarchecker developer test

 • legge til statistikk om kosjn feiltagger fins i testkorpuset + frekvens

håndtering av flerordsuttrykk

 • legge til terskel: frekvens, leksikalisering, morfofonologi
 • eksempler:
  • skuvla busse -- veldig sannsynlig at det er en feil, eller 50%/50%
  • skuvla busses -- noe sannsynlig at det er en feil
  • bárdni busse - veldig usannsynlig at det er en feil
 • Err/SpaceCmp
 • Når kan nominativ nominativ sekvensen (N Nom) (N Nom) (N Nom) (N Anycase) eller være korrekt
  • Mun lean oahpan ollu sánit odne: bárdni skuvla busse ...
  • Leago bárdni busses?
  • Bárdni olmmoš lea.
  • fylkkagieldda ja stáhta orgána mas lea bálvalanviidodahkan olles gielda dahje oassi gielddas
  • Guolásteapmi biebmanrusttegiid lahka

Numerical Matches in CG:

 • <W>65>
 • <W: 10> - utgangspunkt vekt 0, 10 er tyngre, altså mindre sannsynlig
 • SELECT (N) IF (-1 (<W<65>));
 • skuvlabusse <F: 300> frequency
 • skuvla busse <F: 5> frequency

Kommandoer

 • disambiguerer flerordsuttrykk:
  echo dalle go |hfst-tokenise --giella-cg $GTHOME/langs/sme/tools/preprocess/tokeniser-disamb-gt-desc.pmhfst |vislcg3 -g $GTHOME/langs/sme/tools/preprocess/mwe-dis.cg3
 • siste deler flerordsuttrykk opp i egne kohorter:
  echo dalle go |hfst-tokenise --giella-cg $GTHOME/langs/sme/tools/preprocess/tokeniser-disamb-gt-desc.pmhfst |vislcg3 -g $GTHOME/langs/sme/tools/preprocess/mwe-dis.cg3 |cg-mwesplit
 • echo Leago skuvla busses? |hfst-tokenise --giella-cg $GTHOME/langs/sme/tools/preprocess/tokeniser-disamb-gt-desc.pmhfst
 • bruk av &SUGGEST-programmet: prøver å generere former (i pipeline etter grammatikkontroll):
  divvun-suggest generator-gt-norm.hfstol errors.xml |divvun-suggest $GTHOME/langs/sme/src/generator-gt-norm.hfstol $GTHOME/langs/sme/tools/grammarcheckers/errors.xml

Todo

 • lage statistikk på sammensetninger som kan brukes for CG-regler CG-tag