2017-04-26

Grammatikkontrollmøte 26.4.2017

Til stades: Duommá, Kevin, Linda, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover

Sidan sist

Duommá

 • som vanligt i framtiden har han jobbat med testkorpuset
 • legge til tagger i leksikonet
 • samle falske positiver av kommaregler til Linda
 • testar hur reglerna funkar (hovedprøvekanin for grammatikkontroll)
 • tweakar lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legger till ord i listor før grammarcheckern
 • ser hur reglerna kan utvecklas
 • etc etc etc

Linda

http://giellatekno.uit.no/bugzilla/show_bug.cgi?id=2363:

#ADD:punct-sahcu (&punct-sáhcu) TARGET ("-" PUNCT) IF (NEGATE -1 CC);  
  ## Muitalusat -girji


  # particle readings
  # -----------------
  
REMOVE:unspacecmp (Pcle) (0/0 ("mat" Pcle) LINK 0/2 N)(0 (N Pl Nom));
  ## bihtáidbargamat
  # assuming that mat only goes to verbs
  ## Dálkkádatrievdamat   dagahit stuorra hástalusaid álgoálbmotkultuvrraide , ealáhusheivehemiide ja servodatovdáneapmái . 
  
REMOVE:unspacecmp (Pcle) (0/0 ("mat" Pcle) LINK 0/1 (N Sg Nom) OR (V Ind Prs Sg3 Err/Orth-a-á))(0 (N Pl Nom));  
  ## Juohke vahkku lea sierra lekšuvdna ( plána ) mas ovdanbohtet doaimmat ja barggut , lohkamušat ja   logaldallamat.
  ## Fágaloggat ,   bagadallamat   ja profešuvdnamáhppa geavahuvvojit reaidun šaddat dihtomielalažžan iežas oahppamis.
  ## Sámi   vieruiduvvamat 
  ## Ságastallamat   rivdet maiddái go oahppi álgá nuoraidskuvlii . 
  ## Dát   čiekčamat   eai lágiduvvo eambbo okte juohke njeallji jagis .     
REMOVE:unspacecmp (V Foc/gis) (0 (N Sg Loc));  
  ## báikkálaš álbmogis
  ## Mii vuovdit gollosiid sidjiide geat eanemusat fállet bidjegis. 
  ## 51_% galgá leahkit dan seamma   meinnegis   Stuorradikkis ovdal nu manná , muhto dasa mii goit leat bargame.   

Problemord med analyse:

álbmogis
álbmogis  álbmot+N+Sg+Loc
álbmogis  álbmot+N+Sg+Acc+PxSg3
álbmogis  álbmot+N+Sg+Gen+PxSg3
álbmogis  álbmut+V+TV+Ind+Prs+Du1+Foc/gis
álbmogis  álbmut+V+TV+Ind+Prt+Pl3+Foc/gis

Saka er ferdig, vi legg til nye reglar i mwe-dis om det trengst (eller fjerner stiar i lexc).

Kevin

 • døme i webdemo redigerbare av andre enn meg
 • ckeditor-plugin, med webdemo (ikkje basert på SCAYT)
  • http: //gtweb.uit.no/gc/ck/
 • tilbakemeldingsmodul (divvun-suggest):
  • xml-format har no defaults m/regex på tagg
  • R: $2: 17 betyr no «bytt ut '$2' i tittel med/form til ordet med ID: 17
   • ADDRELATION ($2) (&real-something) (0 (blah)) TO (*1 N);
   • "ord1" &real-something R: $2: 17
   • "andreordimellom"
   • "ord2" N ID: 17
   • errors.xml: <title>$1 should be something-else when preceded by $2</title>
 • pipelessness (bruk som bibliotek):
  • heile pipelinen utanom hfst-tokenise kan no køyra utan bruk av pipes/IPC (Windows sitt stave-API tillet ingen interprogramkommunikasjon)
  • https: //github.com/unhammer/vislcg3/tree/StreamApplicator

Arbeid framover

Duommá

 • som vanligt i framtiden ska han jobbat med testkorpuset
 • legge til tagger i leksikonet
 • samle falske positiver av kommaregler til Linda
 • testa hur reglerna funkar (hovedprøvekanin for grammatikkontroll)
 • tweaka lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legge till ord i listor før grammarcheckern
 • se hur reglerna kan utvecklas
 • etc etc etc

Linda

 • fortsatt problemer med taggrekkefølge: jierpmálaš+A+Sg+Nom+Superl burde være jierpmálaš+A+Superl+Sg+Nom
"<jierpmálaš>"
    "jierpmálaš" A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0> @<SPRED MAP:17047:r3339 &syn-super-part2 #7->7 ADD:11628:syn-super-part2
syn-super-part2
    "jierpmálaš" A Sem/Dummytag Sg Nom <W:0> @<SPRED MAP:17047:r3339 Superl &SUGGEST #7->7 COPY:11630:syn-super-part2
jierpmálaš+A+Sg+Nom+Superl   ?

TODO:

 • (X) Linda legg inn på Bugzilla
 • Kevin pratar med Tino

Kevin

 • tilbakemeldingsmodul (divvun-suggest)
  • alternative forslag på same ord
  • forslag på ord-med-subreadings?
 • pipeless bibliotek
  • hfst-tokenise inn i pipeless-prototyp
  • lesing av arkivformat
  • kodereinsk

Vi må ha eit møte med hfst-gjengen (Krister og Sam) for å diskutera gjenståande saker med pmatch/tokenise. Kevin kjem med forslag til tider som passar han, og Sjur tek det opp med Krister og Sam. Saker vi vil ta opp:

 • kvifor blir pmhfst ca 3 gonger større enn input-fst?
 • kvifor er runtime-minnebruk 6-7 gonger større enn fst-fil?
 • er maskineriet kring tvetydig tokenisering ok? Kan det bli ein standard del av hfst-pmatch/-tokenise?