2017-09-27

Grammikkontrollmøte 27.9.2017

Til stades: Duommá, Kevin, Linda, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • andre saker
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • jobbar med testkorpuset
 • legger til tagger i leksikonet
 • samle falske positiver av kommaregler til Linda
 • testar hur reglerna funkar
 • tweakar lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legger till ord i listor før grammarcheckern
 • ser hur reglerna kan utvecklas, och om dom i det hela tatt er relevanta

Kevin

 • divvun-gramcheck fungerer no med uendra upstream vislcg3+hfst
  • ymse bugfix + dokumentasjon, installerer enkelt API+bibliotek med både streng-output og «ekte» datastrukturar
  • har ei eksempelmappe med uavhengig C++-prosjekt som lenker inn til divvun-gramcheck
  • oppdaterte travis-testar + testing av lenking til bibliotek
  • testing med coverity scan òg
  • divvun-gen-sh: generer skalskript frå modes-liknande pipespec.xml (skal etter kvart ta over for apertium-gen-modes så utviklarar ikkje er avhengig av å ha apertium installert)
  • checker handterer &SUGGEST på lesingar-med-underlesingar no
  • parsar no <prefs> frå pipespec.xml og feiltaggane frå errors.xml til ein Preferences-struktur som går an å henta frå API-et, eller visa frå CLI med «-p/--preferences»
  • mogleg å senda eit sett med «ignorerbare» reglar inn i API-et for å skru av reglar
 • oppdatert webdemo etter Fedora-oppgradering : )
 • litt nærare ei løysing på ǩ: https: //github.com/hfst/hfst/issues/367

Linda

 • kongruensregler mellom subjekt og verbal
 • laga spesifike regler for kongruens mellom "mii" (Rel 3Sg vs. Pers Pl1) og verbal, dette er viktig fordi disambiguering ikke helt funker når kongruensen mellom mii og verbalet er feil (her ser man igjen kor essensiell det er å tilpasse disambiguator)
 • rydda opp i taggane
 • diehtit (vs. diehttit) real word error regler: verb-substantiv konfusjonspar kan skape problemer for syntaktiske regler
 • fiksa noen komma-regler
 • gikk gjennom bugzilla
 • prøvde å ordne opp en del ting på webdemoen, og snakka med Kevin om det, men den kan ikke aktualiseres for tida fordi den personen som jobber med det er borte
 • laga Instagram-konto for Divvun og begynte å poste litt: https://www.instagram.com/divvunnuvvid/?hl=en

Sjur

 • jobbar med å samla alle bitane (fst-ane og cg-filene) i grammarchecker-mappa når vi byggjer, men er ikkje ferdig enno
  • mål: å generera zip-fil som kan nyttast direkte av checker-programmet

Arbeid framover

Duommá

 • det same som førre veka

Linda

 • kongruensregler og testing
 • evtl. kommaregler
 • fikse taggrekkefølge i reglan

Kevin

 • automatisk oppdatering av webdemo
 • kommandolinjeval for å skru på preferansar (gøyma reglar) i divvun-checker
 • stavekontroll i CG-pipelinen
 • evalueringssystem mot gullkorpus
 • lag «debug modes» i divvun-gen-sh, så me slepp apertium-gen-modes

Sjur

 • gjera ferdig zip-bygginga
 • generator for grammatikkontrollen

Andre saker

Problem med taggrekkefylgje

Skal være:

stuoribut  stuoris+A+Comp+Pl+Nom

Men får:

stuoris+A+Comp+Nom+Pl

La inn en regel:

COPY:syn-number_congruence (Pl &SUGGEST) EXCEPT (Sg Dial/-GG &syn-number_congruence) BEFORE Nom TARGET (A Sg &syn-number_congruence) ;  

som gjev rett resultat:

: 
"<stuorát>"
    "stuoris" A Sem/Hum Comp Dial/-GG Sg Nom <W:0.0000000000> @<SPRED MAP:17088:r3339 &syn-number_congruence #18->18 ADD:11961:syn-number_congruence
syn-number_congruence
    "stuoris" A Sem/Hum Comp Nom <W:0.0000000000> @<SPRED MAP:17088:r3339 Pl &SUGGEST #18->18 ADD:11961:syn-number_congruence COPY:12116:syn-number_congruence
stuoris+A+Comp+Nom+Pl  ?
;    "stuoris" A Sem/Hum Comp Dial/-GG Attr <W:0.0000000000> REMOVE:9200:r1788
: 
"<go>"
    "go" CS <W:0.0000000000> @CNP SELECT:6319:r1181 MAP:7725:r10 #19->19
;    "go" Pcle Qst <W:0.0000000000> SELECT:6319:r1181
;    "go" CS <W:0.0000000000> @CVP SELECT:6319:r1181 MAP:7725:r10 REMOVE:7886:r1456
: 
"<15>"
    "15" Num Arab Sg Nom <W:0.0000000000> @COMP-CS< SELECT:11968:r2329 MAP:7597:r424 #20->20
;    "15" Num Arab Sg Acc <W:0.0000000000> SELECT:11968:r2329
;    "15" Num Arab Sg Gen <W:0.0000000000> SELECT:11968:r2329
;    "15" Num Arab Sg Ill Attr <W:0.0000000000> SELECT:11968:r2329
;    "15" Num Arab Sg Loc Attr <W:0.0000000000> SELECT:11968:r2329
: 
"<mehtar>"
    "mehter" Err/Orth N Sem/Measr Sg Gen Err/Orth-nom-gen <W:0.0000000000> @COMP-CS< MAP:7597:r424 SELECT:10629:NewGen #21->20 SETPARENT:9307 SETPARENT:9307
;    "mehter" Err/Orth N Sem/Measr Sg Acc Err/Orth-nom-acc <W:0.0000000000> @COMP-CS< MAP:7597:r424 SELECT:10629:NewGen
;    "mehter" Err/Orth N Sem/Measr Sg Nom <W:0.0000000000> @COMP-CS< MAP:7597:r424 SELECT:10629:NewGen
: 
"<.>"
    "." CLB <W:0.0000000000> #22->22

Neste møte

Neste veke? Kanskje litt seinare, Sjur kallar inn.