Meeting2013-03-20

Møte i Nordplus-prosjektet 20.3.2013

Til stades: Børre, Elin, Hulda, Inga, Sjur, Thomas

Saker:

 • korleis går oppmerkinga? Problem?
 • islandske stavekontrollar for testing
 • konvertering til xml
 • Lønn og reiseregninger

Korleis går oppmerkinga og innsamlinga? Ting som bør diskuterast.

 • låneord: merk dei opp som om dei skulle vera normerte, og korrekt skrivne låneord er ok utan merking
 • engelsk/norsk/dansk inni teksten, og tilsvarande med ulike talemarkørar og interjeksjonar - korleis skal dei merkast opp? Sjur finn eit svar på dette til neste møte.
 • kva skal ein seia til folk ein vil bruka tekstene til?

Forslag 1: "Vi treng tekstar som inneheld skrivefeil for eit prosjekt for å testa stavekontrollane som finst for X. Prosjektet vil vera med på å gjera stavekontrollane betre. Kunne vi få bruka tekstane dine? Tekstane vil bli lagt i eit ope tekstkorpus som blir brukt til språkteknologisk forsking."

Forslag 2 (tekst som Inga har brukt): "I Divvun jobber vi med å utvikle språkteknologiske verktøy for de samiske språkene, blandt annet har vi utviklet stavekontroll for sør-, lule og nordsamisk. I arbeidet vårt med å forbedre og utvikle nye språkteknologiske verktøy er det en fordel for oss å ha et stort korpus (tekstsamling) å støtte arbeidet på. Vi vil derfor legge til Lokalavisa Nord-Salten sine lulesamiske og norske parallelltekster i vårt korpus. Siden tekstene er åpne artikler som ligger ute på nett, så håper vi å kunne bruke disse i vårt freecorpusii som er åpent for alle.

Du har skrevet noen artikler på samisk for Lokalavisa Nordsalten. For at vi skal kunne legge disse artiklene i vårt freecorpus trenger vi en tilatelse til dette. Håper du er positiv til vår forespørsel, og gir oss tillatelse til å også legge artiklene du har forfattet i freecorpuset vårt."

Islandske stavekontrollar for testing

 • Stafsetning.is - den er dyr, skal köbes (for Office/Mac) - vi vil helst ha ein kommmandolineversjon for Mac/Linux, men kan testa han direkte i Word om det ikkje finst andre alternativ
 • Skrambi - studentprosjekt av Jón Friðrik Daðason og Kristín Helgadóttir
 • Hunspell - uproblematisk
 • MS Word
  • Language Interface Packs - sjå bort frå denne
  • Language Packs - ikke for islandsk - og denne
 • Púki - http://www.frisk.is/puki-ritvilluvorn/ Office/Windows, av Friðrik Skúlason. Vi treng ein kommandolineversjon for *nix/Linux for å testa denne. Friðrik Skúlason har stadfesta i ein e-post til Hulda at han har ein Linux-versjon for kommandolinebruk. Det er denne vi vil testa.

Konvertering til xml

Ingen innsjekkingar i svn - er det eit problem?

Treng kommandoar for å sjekka inn. Det finst dokumentasjon for å arbeida med svn:

Børre - setja opp cron-job for gullstandard-dokumenta, e-post til alle i Nordplus-prosjektet dersom konverteringa mislukkast.

Lønn og reiseregninger

Frist i dag for å senda inn timelister. Elin har sendt inn reiseregning, Hulda sender i morgon.

Neste møte

Onsdag 10.4. kl 12 norsk tid. Passar truleg for alle, men Elin må sjekka enno. Stadfesting pr e-post.