Meeting2013-01-24

Nordplus-prosjektet

Planar og arbeid framover

Personar i prosjektet

 • Inga - smj + proj.adm.
 • Tikaajaat Kristensen - kal
 • Hulda Óladóttir - isl
 • XXX - sme
 • Sjur - hovudansvar + testbenkutvikling
 • Brendan Molloy - forbetra testrapportane / grafane

Oppgåver:

 • organiser samling - Inga
  • når? mars? Forslag: veke 10
  • datamaskiner? lånemaskiner i fall dei treng - Sjur
  • reise, overnatting
  • planlegg program
 • Samling: - Inga + Sjur
  • opplæring i oppmerkingssystemet
  • retningslinjer for innsamling
  • korpusopplæring (enkel)
  • praktisk arbeid med innsamling og oppmerking
 • koordinera innsamlinga, følgja opp - Inga
 • lisensar for islandske stavekontrollar, helst kommandolineversjon - Hulda
 • laga nye grafiske rapportar (jamførande stolpar) - Brendan
 • dokumentasjon:
  • oppmerkingskodar og -klassifiseringar for kvart språk - Inga, Hulda og Tikaajaat + XXX
  • teknisk dok - Sjur
 • integrera islandsk (og grønlandsk?) stavekontroll i testbenken - Sjur
 • forbetra testbenken: - Sjur
  • flytta han ut av gt/
  • leggja til støtte for ulike versjonar av kvar stavekontroll
  • leggja til støtte for å spesifisera katalog for kjeldedokument (forval er $GTFREE/goldstandard/$GTLANG/)
  • ev. skriva om make-fila
 • skriva sluttrapport - alle