2017-12-18

Grammatikkontrollmøte 18.12.2017

Til stades: Kevin, Sjur

Saker:

  • status
  • grammatikkontroll som stavekontroll - Ávvir

Status

Kevin har jobba med python-API til biblioteket for å kommunisera med Voikko og LOVoikko:

  • på same måten som Hfst (via Swig)
  • fungerer i Python

Grammatikkontroll som stavekontroll - Ávvir

InDesign CS6 + Woodwing web-basert editor. Ávvir: «WoodWing legger ned support til cs6». Dvs det hastar med å få på plass ei løysing som baserer seg på nyare versjonar av CS og WW, sidan noverande stavekontrolløysing snart sluttar å fungera.

Testing: Kevin tek kontakt med Woodwing.

Sjur sender e-post til PC Biti og orienterer om avtalen med Kevin, og kva det vil få å seia for stavekontroll m.m. framover.