Meeting2013-09-11

Nordplus-møte

Saker:

  • Status for kvart språk
  • Status for testinga
  • Administrasjon
  • Neste møte

Status for kvart språk

ISL

Hulda har prata med Friðrik, skulle levera stavekontrollen på laurdag, men vart utsett til sundag, og deretter ingen ting. Har berre tid i helgene for slike prosjekt, vi må truleg venta til neste helg før vi får noko.

Har sjekka false positives, har funne feil som må rettast opp.

KAL

Camilla ny medarbeidar for KAL i tillegg til Elin. Sjur lagar svn-konto til Camilla - det kan finnast konto frå før som Trond har laga - sjekk.

Spørsmål kring oppmerkinga (forslag til oppmerking som vist):

  • Punktum midt i setninga: Når der (står. et)¥(punct,1-0|står et) punktum midt i en sætning.
  • manglande mellomrom: (kandu)$(cmp,0-1|kan du)
  • Hyperkorrigering: atoraangasigik$(hypcorr,s-t|atoraangatigik)

Eitt dokument skal flyttast frå ope til lukka korpus, ev. fjernast frå det opne. Dokumentet er: bachelorinngorniut_kalaallisut_oqaaseqatigiilioriaaseq.correct.txt. Sjur sjekkar.

Status for testinga

Sjur testa siste versjon av korpusa i går, kjem på nettet seinast i morgon kring kl 10 norsk tid: /proof/index.html

Administrasjon

Alle timelister er sendt inn.

Hugs å skriva dokumentasjon : ) Tips frå Hulda: Ved å bruka kommandoen for å telja feil, så kan ein samtidig sjå korleis ein har merka opp dei ulike feila. Nyttig når ein skal dokumentera arbeidet.

Neste møte

25. september kl. 12 norsk tid