Oversikt Over Ordbild

Oppsett av Ordbild, oversyn.

 V*, N*, osb: __Søkeordet__
 | = liste over treff, ordna i liste nedover.

Verb

Verb + objekt og oblike objekt / adverbial:

 
     OBJ     ADVL ADVL ADVL ADVL
SUBJ V* ACC/Inf..  ILL  LOC  COM  ESS
 |   |      |   |   |   |   

Eksempler (her ser vi at @<ADVL burde ha en ekstra tagg. borrá kantiinnas er ikke så interessant som ballá kantiinnas. Dette burde tagges. Forslag: vente med ADVL til vi har en tilleggstagg for dette?

 
"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<liiko>"
	"liikot" V IV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<áhkkui>"
	"áhkku" N Sem/Hum Sg Ill @<ADVL #3->2
"<.>"
	"." CLB #4->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<oastá>"
	"oastit" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<láibbi>"
	"láibi" N Sem/Food Sg Acc @<OBJ #3->2
"<áhkkui>"
	"áhkku" N Sem/Hum Sg Ill @<ADVL #4->2
"<.>"
	"." CLB #5->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<ballá>"
	"ballat" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<kantiinnas>"
	"kantiidna" N Sem/Org Sg Loc @<ADVL #3->2
"<.>"
	"." CLB #4->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<borrá>"
	"borrat" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<kantiinnas>"
	"kantiidna" N Sem/Org Sg Loc @<ADVL #3->2
"<.>"
	"." CLB #4->2

Note:

 • Infinitivsobjekt blir presentert som infinitiv
 • Viss ei kolonne er tom blir ho ikkje realisert

Eksempler

 

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<oahppá>"
	"oahppat" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<goarrut>"
	"goarrut" V TV Inf @<OBJ #3->2
"<gávtti>"
	"gákti" N Sem/Clth Sg Acc @-F<OBJ #4->3
"<.>"
	"." CLB #5->2

Vi ventar med finitte objekt. Når vi evt. tar dei kan vi kanskje presentere dei som (infinitiv (fin) // pres ind sg3)

Verb + andre argument

    ADVL ADVL Adverbial
 V*  ACC  GEN  Po+N/Pr+N/Adv
     |  |   | 

Her slår vi saman alle p-posisjonar (som dei gjer i Sverige), men modellerer dei som heilheit: "i skola" "biilla haga", ...

Eksempler

 

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<veahki>"
	"veahkki" N Sem/Act Sg Gen @>P #3->4
"<haga>"
	"haga" Po @<ADVL #4->2
"<.>"
	"." CLB #5->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<olles>"
	"ollis" A Sem/Dummytag Attr @>N #3->4
"<dálvvi>"
	"dálvi" N Sem/Time Sg Acc @<ADVL #4->2
"<.>"
	"." CLB #5->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<duorastaga>"
	"duorastat" N Sem/Time Sg Gen @<ADVL #3->2
"<.>"
	"." CLB #4->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<jođánit>"
	"jođánit" Adv @<ADVL #3->2
"<.>"
	"." CLB #4->2

Verb + p-posisjonar

Dette er alternativ 2. Vi ventar med det til vi har sett på korleis verb + andre argument ovafor ser ut.

Her listar vi substantiv for kvar postposisjon til kvart verb, for dei ... 5 (?) vanlegaste p-posisjonane.

 V  N Po1   N Po2 ...
   |     |

 V  Pr1 N   Pr2  N ...
     |      |
 
"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<veahki>"
	"veahkki" N Sem/Act Sg Gen @>P #3->4
"<haga>"
	"haga" Po @<ADVL #4->2
"<.>"
	"." CLB #5->2

Substantiv

Klarer vi å pine dette inn på ei linje?

Sentrale argument i NP

  @>N  @>N   @N<
	GenN Adj N* N  
   |  |    |

Mu fiskes girji oahpahusas (mi gule bok om undervisning)

 
"<Mu>"
	"mun" Pron Pers Sg1 Gen @>N #1->3
"<fiskes>"
	"fiskat" A Sem/Dummytag Attr @>N #2->3
"<girji>"
	"girji" N Sem/Txt Sg Nom @HNOUN #3->0
"<oahpahusas>"
	"oahpahus" N Sem/Edu Sg Loc @N< #4->3
"<.>"
	"." CLB #5->3

"<Muhtun>"
	"muhtun" Pron Indef Attr @>N #1->2
"<nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #2->5
"<mu>"
	"mun" Pron Pers Sg1 Gen @>N #3->4
"<luohkás>"
	"luohkká" N Sem/Cat_Group_Hum_Plc Sg Loc @N< #4->2
"<oaidná>"
	"oaidnit" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #5->0
"<áhku>"
	"áhkku" N Sem/Hum Sg Gen @>N #6->8
"<rukses>"
	"ruoksat" A Sem/Dummytag Attr @>N #7->8
"<gávtti>"
	"gákti" N Sem/Clth Sg Acc @<OBJ #8->5
"<.>"
	"." CLB #9->5

Perifere argument i NP (dvs. N PP)

Her listar vi Pr + N, N + Po som heilskap ("i skola", "biilla haga")

 @N<   @N<
 Pr  N*  Po  
 |     |

Preposisjonar

Vi viser kva verb og substantiv som preposisjonen står til: Eller vil vi det?

 V  N  Pr* GEN
 |  |     |
 • Mun vuolggán birra gávpoga.
 • Girji .
 • Ovdal bearjadaga.
 
"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<vázzá>"
	"vázzit" V IV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<birra>"
	"birra" Pr @<ADVL #3->2
"<máilmmi>"
	"máilbmi" N Sem/Plc Sg Gen @P< #4->3
"<.>"
	"." CLB #5->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<boahtá>"
	"boahtit" V IV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<ovdal>"
	"ovdal" Pr @<ADVL #3->2
"<bearjadaga>"
	"bearjadat" N Sem/Time Sg Gen @P< #4->3
"<.>"
	"." CLB #5->2

Postposisjonar

... som preposisjonar:

 V  N  GEN  Po*
 |  |  |   
 • Mun vuolggán dihtora haga.
 • Girji soađi birra.
 • Spábbačiekčama dihte.
 
"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<vulggii>"
	"vuolgit" V IV Ind Prt Sg3 @FMV #2->0
"<dihtora>"
	"dihtor" N Sem/Obj-el Sg Gen @>P #3->4
"<haga>"
	"haga" Po @<ADVL #4->2
"<.>"
	"." CLB #5->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<lea>"
	"leat" V IV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<eatni>"
	"eadni" N Sem/Hum Sg Gen @>P #3->4
"<bálddas>"
	"bálddas" Po @<ADVL #4->2
"<.>"
	"." CLB #5->2

Adjektiv

 Adv A* N
 |    |
 
"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<hirbmat>"
	"hirbmat" Adv @>A #3->4
"<čáppa>"
	"čáppat" A Sem/Hum Attr @>N #4->5
"<gávtti>"
	"gákti" N Sem/Clth Sg Acc @<OBJ #5->2
"<.>"
	"." CLB #6->2

Adverb

 V Adv Adv* N
 |  |    | 
 • gå mycket
 • svä lyckligtvis
 
"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<hirbmat>"
	"hirbmat" Adv @>A #3->4
"<čáppa>"
	"čáppat" A Sem/Hum Attr @>N #4->5
"<gávtti>"
	"gákti" N Sem/Clth Sg Acc @<OBJ #5->2
"<.>"
	"." CLB #6->2

"<Nieida>"
	"nieida" N Sem/Hum Sg Nom @SUBJ> #1->2
"<goarru>"
	"goarrut" V TV Ind Prs Sg3 @FMV #2->0
"<jođánit>"
	"jođánit" Adv @<ADVL #3->2
"<ođđa>"
	"ođas" A Sem/Dummytag Attr @>N #4->5
"<gávtti>"
	"gákti" N Sem/Clth Sg Acc @<OBJ #5->2
"<.>"
	"." CLB #6->2

Andre ordklasser?

Talord, ... Seinare

Treff

SUBJ ...? =

 1. pron separat
 2. pron som ein kategori
 3. utan pron

Seinare utvikling

Ordbild med sem-taggar