Meeting_2011-11-28

Parallelliseringsmøte 28.11.2011

Børre, Sjur, Trond

Gullstandard

(tmx-format vs. tca2-format -> egentlig det samme. tca2 spytter ut to tekstfiler, der hver linje tilsvarer den parallelle teksten i den andre filen. I .tmx er disse linje pakket inn i en xml-snutt)

Status quo:

Vi har no tre gullstandardfiler.

Det å jobbe i grafisk gjekk ikkje så bra (problem med å mate inn nye setningar og med å endre 1-1 til m-m).

(Der a, b er setningar i sme og 1, 2 er setningar i nob, og 0 = tom setning: )

a-0
0-1
==>
a-1
0-0
==>
a-1

Situasjon:

a. b. vs. 1 2. (dvs. det mangla punktum etter setning 1)

I dag seier gullstandarden:

ab-12

Det burde vi altså ikkje ha gjort. Vi burde dermed ha gjort slik:

a-1
b-2

Resultatet er at vi har færre (eller fleire!) setningspar i gull enn i forlegget.

Arbeidsmetode:

 • Lese i tmx/smenob/fil.tmx.html
 • Rette i tmx/gullstandard/nobsme/fil.tmx

Døme:

 1. jmf. er ikkje ei forkorting på norsk, men på samisk. Det må rettast.
 2. Store bokstavar pluss punktum pluss arabiske tal har ulik handsaming på nob og sme.

TODO:

 • Teste gullstandardfilene, lage testbenk (Børre?)
  • Køyr test 1 -- få resultat
  • Rette i abbr.txt og whatnot
  • Køyr test 2 -- få betre resultat
 • Lage eigen gullstandard berre med problematiske ting?

Ordparallellisering

Dette er neste steg.

Autshumato