Meeting_2012-01-19

Parallelliseringsmøte 19.1.2012

Berit Merete, Børre, Sjur, Ciprian, Trond

Saksliste

 • status for gullkorpus
 • status for parallellføringa
 • arbeid framover

status for gullkorpus

Gullkorpus er under arbeid, det er ikkje ferdig.

Sidan sist: Køyringa 4.1. hadde 543 korrekte. Køyring i går hadde 548 rette. I tillegg til 5 fleire rette, var det nokre nye feil på …geavaheddji/geavaheaddji etc. Det kan vere preprocess har køyrd med --corr den eine gongen og utan --corr den andre.

Spørsmål: Har vi dei gamle gullkorpusversjonane? Nja. Vi har diff for dei ulike versjonane.

Siste køyring (18.1.) har nominelt gjeve oss dårlegare resultat enn før i visse prosjekt. Det er to grunnar til det: Siste svn-endringar var ikkje med på køyringa, og vi har ulik handsaming av ordformer, ssv. pga --corr.

TILTAK:

 • sjekk pipeline for --corr (jf. -eddjii vs. -eaddjii etc.) (Børre)
 • ny testkøyring

status for parallellføringa

Vi har no ikkje møte. Tema for neste møte, etter neste køyring.

arbeid framover

Fase 1: Setningsparallellisere

 1. forbetre parallelliseringa (Børre)
 2. leggje til nye tekstar (Børre)
 3. teste tmx i Autshumato (Sjur)
 4. setje strek og ordparallellisere - dato: 10.2.

Fase 2: Ordparallellisere

 1. Kontakte Francis og setje opp pipeline (parallelt med 1), 10.2. ( Cip)
 2. Ta heile parallellkorpus og ordparallellisere

Fase 3: Vaske parallelle ord

Produktutvikling

 • Starte no
 • Teste Autsh på mac
 • Teste Autsh på Windows
 • Teste tmx på Trados (Kjøpe Trados)

Levere til FAD og rapportere

 • Omsetjingsminne (Autsh etc., tmx-filer)
 • FAD-ordbok
 • Skrive par

Rapport til FAD.

Neste møte

25.1. kl. 11.00 (norsk tid).