Meeting_2012-02-07

Parallelliseringsmøte 7.2.2012

Berit Merete, Børre, Sjur, Ciprian, Trond

Saksliste

 • status for gullkorpus
 • status for parallellføringa
 • status for ordparallellisering
 • status for fase 1
 • arbeid framover

Status for gullkorpus

BM: korleis blir typos-lista brukt? Korleis skal data som ligg i fila sjå ut? Kan ein bruka regulære uttrykk i oppføringane? Svar: nei + kort historikk for typos-fila.

Status: 528 feil (7 færre feil enn førre bestenotering med same data, 95,82 % rett most tidlegare 95,74 %)

TILTAK

 • Doble eller fleire mellomrom som output av preprosessor må skvisast til eitt, for å sikre konsistens. Gullkorpus må dermed også kontrollerast for evt. doble mellomrom.
 • "sør" + punktum
 • "su" + punktum
 • flytte unnimuspenšonista lenger opp i anchor-lista
 • sjekka matsjealgoritmen for ankerlista - er det fyrste treff som gjeld, eller noko anna? Det bør vera lengste treff som vinn, men fyrste treff er ok - då kan vi sortera på lengde (dvs lengst fyrst)
 • skråstrek / treng betre handtering - dvs punktum + skråstrek
  • men ikkje gjer noko med A/S (eller D/S ol.)
 • "dr.polit.-utdanningen" - feil segmentering
 • Det same gjeld punktum pluss alle desse symbola:
/-"«»‹›“”‘’)(][}{=

Status for parallellføringa

Gullstandardtalet i dag er 95,82.

Status for ordparallellisering

Enno ikkje dokumentert, men vi har fått ei lenke

TILTAK

 • Pipeline klar til 13.2.
 • sjå på Giza (Ciprian)
 • diskuter med Francis (Trond)

Status for fase 1

Fase 1: Setningsparallellisere

 1. forbetre parallelliseringa (Børre) - kontinuerleg
 2. leggje til nye tekstar (Børre) - kontinuerleg (og automatisk)
 3. teste tmx i Autshumato (Sjur) - gjort, ser bra ut, krev rein tmx
 4. setje strek og ordparallellisere - dato: 10.2.

Skal vere ferdig på fredag.

Arbeid framover

 • 10.2. parallellisering
 • 10.2. tidsestimat for ordparallellisering
 • 13.2. setningsparallellisert korpus
 • 13.2. pipeline for ordparallellisering
 • konvertera pseudo-tmx til ekte tmx (dvs utan ekstra mellomrom)
 • testa og dokumentera bruken av Autshumato med TMX
  • særleg bruken av sentrale tmx-lager
 • sjekka tmx-krava til Trados
 • laga ferdige TMX-pakker til nedlasting?
 • frist for TMX: 1.3. (samtidig som rapporten)

Neste møte

Mandag 13.2.2012 kl 10