Meeting_2012-02-13

Parallelliseringsmøte 13.2.2012

Berit Merete, Børre, Sjur, Ciprian, Trond

Saksliste

 • status for gullkorpus
 • status for parallellføringa
 • status for fase 1
 • status for ordparallellisering
 • arbeid framover

Status for gullkorpus

Status: Siste test fredag 10.2, 424 feil (96,65 %).

Problemområde som står att:

 • doc-til-xml er for dårleg
 • ei html-filer
 • pdf-konvertering er for dårleg
 • i nokre dokument er ikkje heile teksten parallell; metadata (i xsl-fila) som identifiserer dokumentfragment som skal ignorererast ved parallellføring vil vera ei hjelp i å forbetra parallellføringa i framtida

Status for parallellføringa

 • 1528 tmx-filer i nob2sme
 • 139 tmx-filer i sme2nob (i det minste 92 av dem må flyttes til nob2sme)
  • >1620 nob2sme
  • <47 sme2nob

Ord:

 • 1,89 mill ord
 • 2,32 mill ord

Kommandoar:

ccat -a -l sme -r $GTFREE/prestable/converted/sme/ | wc -w
ccat -a -l nob -r $GTFREE/prestable/converted/nob/ | wc -w

TILTAK

 • Grovtest: tail -40 på alle tmx-filer. Dersom det dukkar opp problem:
 • problemfiler blir fjerna

tail -50 depts/other_files/*x|see

Status for fase 1

Fase 1: Setningsparallellisere

 1. forbetre parallelliseringa (Børre)
 2. leggje til nye tekstar (Børre)
 3. teste tmx i Autshumato (Sjur)
 4. setje strek og ordparallellisere - dato: 10.2.

Alt er gjort.

Status for ordparallellisering - fase 2

Dokumentert, bortsett frå ein kommando.

TILTAK

 • setja opp infra som krevst (Ciprian)
 • køyra ordparallelliseringa (Ciprian)
 • resultata skal vera ferdige 30.03.2012

Fase 2b:

 • laga ekte TMX
  • utan ekstra mellomrom osb.
  • med autokorrektur?
 • dokumentera bruken av dei, for to system:
  • Autshumato/OmegaT
  • Trados
 • laga distribusjonspakker

Kva blir brukt ute i verda? UD:

 • eu-relaterte dokument: Trados
 • Dei andre: MultiTrans - Multicorpora Kanadisk selskap

http: //www.multicorpora.com/en/products/

Siri Broch Johansen:

 • bruker ikkje omsetjarprogram
 • Samiske omsetjingar blir handtert av Semantix AS, som kontaktar frilansarar. Sjå http://semantix.no/

TILTAK

 • endra katalognamn og filending: ( Børre)
  • filending:
   • .tmx = ekte tmx (for bruk til omsetjarprogram som Trados og Autshumato)
   • kva med gamal: .tmx => .toktmx
  • katalognamn:
   • $GTFREE/prestable/tmx = EKTE tmx
   • $GTFREE/prestable/toktmx = gamal tmx, tokenisert tmx, berre brukbart til ordparallellisering
 • kjøpa 1 Trados Freelance-lisens? Nei, vi ventar
 • køyra autokorrektur med typos-lista på sme-tekstane (Børre)
 • køyra vanleg stavekontroll (Børre, Sjur)
 • sjå på resultata (BeritM)
 • legge inn nye feil i typos.txt ( BeritM)
 • køyra manuell etterkorrektur?
 • dokumentera Autshumato m TMX (Børre, Sjur)
  • installasjon av Autshumato
  • oppsett
  • installera TMX
  • bruka programmet med TMX
  • helst sjå på:
   • stavekontroll
   • ordbøker
   • terminologi

Arbeid framover

 • tmx, sjå fase 2b over
 • ordparallellisering, sjå over
 • rapport

Neste møte

Fredag 17.2. kl 8: 30

Vinterferier:

 • sjur - 20.-24.2
 • børre - 2,5 dagar 5.-9.3