quantifiers-affixes

Quantifier inflection

Still undocumented

N-kärpäin (XIII)

N-kärpäin (XIII)

N-mato (II)

vähä: vähä

enemmän

kaik: kaik