verbs-affixes

LEXICA FOR KVEN VERB INFLECTION

Auxiliaries

LEXICON neg jakaantuu kolmeen

LEXICON indneg negaation indikatiivipäätteet

Note that lexicon indneg directs to K_NEG and not to K, this is since we have enkä but not enkin

LEXICON imprtneg negaation imperatiivipäätteet

LEXICON OLLA on oma leksikko, vielä vain preesens

INCOMING

Verbiluokat v1...

Luokkien v1, v2... Eiran kieliopin mukaan. Tarvitaan luultavasti alaluokkia.

Jokaisessa leksikossa on infinitiivi, kolmannen persoonan pääteet, ja viittaus preesensin ja preteritin kautta leksikkoon v12pers, missä -n, -t, -mA, -ttA

LEXICON v1 saađa: saa

LEXICON v1kayda käyđä: kä

LEXICON v1nahda nähđä: nä

LEXICON v1tehda tehđä: te

LEXICON v2 ! aikkoot: aiko, anttaat: anta, assuut: asu, kattoot: katt2o, kulkkeet: kulke, lähteet: lähte, lenttäät: lentä, lukkeet: luke, luottaat: luotta, näkkyyt: näky, pittäät: pitä, soppiit: sopi (tämä ei ole yaml)

LEXICON v2_tiettäät tiettäät

LEXICON v2_odd kirjoittaat: kirjoitta

LEXICON v3_ele ajatella: ajattel

LEXICON v3_ele_odd kävelä: kävel

 • aukaista > aukaisemma
 • täristä > tärisemä

LEXICON v3_ise aukaista: aukaise

LEXICON v3_aise aukaista: aukaise

LEXICON v3_lnr ja vartalo on pan-

 • pitää tehdä ^D
 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi

LEXICON v3_s ja vartalo on pan-

 • pitää tehdä ^D
 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi

LEXICON v3piera pierä: pie

 • pitää tehdä ^D
 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi

LEXICON v3juosta juosta: juo

LEXICON v4 vanheta: vanhe, pajeta: pake

LEXICON v4_itte ja vartalo on - kyyti

 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi +V+Act+PrfPrc: tte%>nnhee PRFPRC_OBL ;

LEXICON v4_oitte ja vartalo on haravoi-

 • Lyhyt partisiippi
 • Lyhyt partisiippi +V+PrfPrc: tte%>nnhee PRFPRC_OBL ;

LEXICON v43 hantteerata: hantteera

LEXICON v43_odd jatkata: jatka

LEXICON v43_odd_II jatkata: jatka

Verbien persoonapäätteet

Tämä osa antaa personapäätteet. 1. ja 2. persoona erikseen, koska ne ovat samoja preesensissä ja preterissä. 3. persoona annettiin jo vartaloleksikoissa.

LEXICON v12pers Only sg12, pl12 so far

LEXICON PRFPRC_OBL is without nom sg