adverbs-stems

Sannoi ja haamui listan mukkaan

Adverbiaaleja myötä?

TT: Ei. Tässä pitää olla adverbeja vaan. Adverbiaali on syntaktinen kategoria ja saa analyysinsa eri ohjelmassa (src/syntax/disambiguation.cg3)

  • paikala adv ; ... on esim. substantiivi