adjectives-affixes

Adjectives !

Här är lexikon för adjektivsböjning. Först jämnstaviga, så uddastaviga, och sen kontrakta. Efteråt kommer morfologin, som också spiller över i nouns.lexc.

 • LEXICON A_EVEN_IES
 • LEXICON A_EVEN_B
 • LEXICON A_EVEN_D ex. almelatj: almelatja, nominativ och attributiv fungerar ej
 • LEXICON A_EVEN_0 cs
 • LEXICON A_EVEN_NOCG_S ex. jasska, állke
 • LEXICON A_EVEN
 • LEXICON A_EVEN_NOCG
 • LEXICON COMPSUP
 • LEXICON COMPSUP_A
 • LEXICON COMPSUP_B
 • LEXICON A_ODD är uddastaviga
 • LEXICON A_ODD_GIS är uddastaviga ex.bavrek: bavreg- d
 • LEXICON A_ODD_SIS är uddastaviga ex aset: ased-
 • LEXICON A_ODD_AA är uddastaviga ex suddes.suddás-
 • LEXICON A_ODD_S är uddastaviga ex blávvat: blávvad-/blávvis
 • LEXICON A_ODD_Y är uddastaviga ex tjuavvgat: tjuavvgad-/tjuvvgis
 • LEXICON A_ODD_Å är uddastaviga ex lusjgos: lusjgos-
 • LEXICON A_ODD_Ä är uddastaviga ex stumbu: stumbus-
 • LEXICON A_ODD_DD är uddastaviga ex gilos: gillus-
 • LEXICON A_ODD_ÖÖ är uddastaviga ex rádes, rádep !kolla compsup
 • LEXICON A_ODD_k_K är uddastaviga ex tjuorak: tjuorag-
 • LEXICON A_EVEN_KONTR_C , exempel sjtänntjáj: sjtänntjá
 • LEXICON A_EVEN_KONTR_D , exempel låmmsje: låmmsjá/låmmsjes (attr)
 • LEXICON A_EVEN_KONTR_E , exempel mivkes: mivkká-/mivka (attr)