nouns-stems

Grønlandske nomener

Dokumentasjon for leksikonnavne:

 • Z = nomen
 • 1 = svag bøjning, p-bøjning
 • 2 = sterk bøjning, up-bøjning
 • P = plurale tantum
 • S = singularis
 • - = sterk bøjing som trunkerer (2-)
 • a, q, ... = gemineringer ved konsonantiske flexiver
 • Z = nomen
 • morf = går til derivationsleksika
 • = går til flexivleksika
 • tpt =
 • tup =
 • K = Direkte til finale klitika

...ƒ

 • LEXICON Nomen Nominalstammer

Leksikonet Nomen inneholder nomenerne.

xxx 20170522 til former, som ikke kan læses men som har brug for en analyse i cg'en. Pluralis og singularis-kataloger er ikke medtaget.

 • aaffaffak Z2-Zmorf ;
 • aaffaffak+N+Abs+Sg: aaffaffaq Krestr ;
 • aaffaq Z2-qZmorf ; aaffattaq Z1Zmorf ; * ...