adjectives-stems

Kven language adjectives

AdjectiveRoot on alkuvaiheessa vielä.

TYYPPI 1: Kaksitavuiset lyhykäisvokaaliset rangat

Kaksitavuiset lyhykäisvokaaliset rangat

 • laiha a_11_AO ;
 • hieno a_11 ; needs own adj lex tag
 • uusi: uute a_12_si ;

TYYPPI 2: Usheempitavuiset lyhykäisvokaaliset rangat

Usheempitavuiset lyhykäisvokaaliset rangat

Usheempitavuiset (Konsonanttirankaiset?)

 • tyven: tyven a_22 ;
 • vasen: vase a_22_ma ;

Usheempitavuiset (Ekstrakonsonanttirankaiset?)

 • veres: vere a_22_excns ;

Usheempitavuiset -nen-adjektiivit

 • sininen: sini a_22_inen_odd ;
 • vestainen: vestai a_22_inen_odd ;
 • konkreettinen: konkreetti a_22_inen_odd ;

(Usheempitavuiset) -ton-adjektiivit, Pariton määrä tavuja

(Usheempitavuiset) -ton-adjektiivit, Parillinen määrä tavuja

TYYPPI 3: Pitkävokaaliset rangat

Pitkävokaaliset rangat: (Yksirankaiset kaksitavuiset (Kokoontumanom.?) ?)

 • valkkee: valkke a_31_ee ;
 • auttii: autt2ii a_31_ii ;

Pitkävokaaliset Konsonanttirankaiset (Kokoontuma?)

2. Vokaalirankaiset

2.1 Kaksitavvuiset lyhykäisvokaaliset rangat

2.2. Usseempitavvuiset lyhykäisvokaaliset rangat

2.3 Yksirankaiset kaksitavuiset (Kokoontumanom.?)

3. Konsonanttirankaiset

3.1. Kaksitavuiset

3.2 Usseaempitavuiset

3.3 Kokoontuma

4. Ekstrakonsonanttirankaiset

4.1 ekstrakonsonanttirankaiset

4.2 -nen-adjektiivit

4.3 -ton-adjektiivit