derivations-inflections-affixes

Tronds afdeling for debugging.

Følgende leksika var ikke defineret andetsteds (liste), men her definert ad hoc for at få koden til at kompilere. De bør alle bli erstattet af de korrekte leksika (eller fjernet).:

Det kan være flere grunder hertil:

 • de er simpelthen ikke definerede
 • det korrekte leksikon er ikke tilføjet, og lexc tar suffikset istedenfor
 • det er en skrivefejl i leksikonnavnet

DERIVATIONSMORFEMERNES LEKSIKA

Her kommer en liste over de ulike leksika. Nogle af dem er dokumenterede, andre ikke.

 • LEXICON Z1Zmorf Derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON nuliaqmorf derivationsmorfemer til typen nuliaq
 • LEXICON Z1+ssZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+niuZmorf derivationsmorfemer til niu
 • LEXICON Z1+maZmorf derivationsmorfemer til nominer som isuma
 • LEXICON Z1+meZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+kaZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+koZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON SEQgemin derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON SIKgemin derivationsmorfemer til nominer som ikusik: iku
 • LEXICON ZsaqZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+tZmorf derivationsmorfemer til nominer som pisataq og nivaataq
 • LEXICON Z1+qaZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+qoZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+qeZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+leZmorf derivationsmorfemer til nominer som taleq
 • LEXICON Z1+le_UdenPossessumZmorf derivationsmorfemer til nominer som kalaaleq, der ikke kan tage possessum
 • LEXICON Z1+laZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1+loZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z1eZmorf derivationsmorfemer til nominer på udlydende schwa
 • LEXICON Z1tipeZmorf derivationsmorfemer til nominer på udlydende schwa
 • LEXICON Z1nnguaqZmorf derivationsmorfemer til nominer på nnguaq
 • LEXICON Z1iZmorf derivationsmorfemer til nominer med strong i
 • LEXICON tptmorf
 • LEXICON ZtiZmorf taggit
 • LEXICON Z1+naZmorf derivationsmorfemer til nominer med gemination af n
 • LEXICON Z1+noZmorf derivationsmorfemer til nanoq med gemination af n tilføjet 20170522
 • LEXICON Z1jaqZmorf typen nujaq+Der/nn: nu
 • LEXICON Z1joqZmorf typen pujoq+Der/nn: pu
 • LEXICON Z1+ngaZmorf typen sapangaq+Der/nn: sapan
 • LEXICON Z1+ngeZmorf typen iviangeq+Der/nn: ivian
 • LEXICON ZkkutZmorf derivativer til typen saki og sakikkut
 • LEXICON Z2Zmorf nominer som erneq
 • LEXICON Z2kZmorf nominer som eqik
 • LEXICON Z2veqZmorf derivationsmorfemer til aaveq-typen
 • LEXICON Z2i2Zmorf derivationsmorfemer til aleq, ateq
 • LEXICON Z2tupeqZmorf derivationsmorfemer tupeq
 • LEXICON Z2-Zmorf derivationsmorfemer til tup- paa K. Jf. Z2-qZmorf
 • LEXICON Z2-uukZmorf derivationsmorfemer til tup- paa K. Jf. Z2-qZmorf
 • LEXICON Z2-qZmorf Nyt leksikon til tup- paa Q 7.9.2007 for at haandtere forskelle som ..fiksuaq vs. ..aqsuaq
 • LEXICON Z2-eqZmorf Nyt leksikon til tup-2, magen til Z2-qZmorf, men har andre fleksioner til tulleq og qiterleq
 • LEXICON Z2aqZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z2+lZmorf derivationsmorfemer til nominer korrigeret februar 2017 med hensyn til additive og recessive morfemer.

gennemgangskatalog for up-stammer, der kræver replaciv sandhi

 • LEXICON Z2+rZmorf derivationsmorfemer til nominer
 • LEXICON Z2-PZmorf derivationsmorfemer til tup-nominer pluralis tantum
 • LEXICON ZoqsZmorf2
 • LEXICON ZoqseZmorf
 • LEXICON ZoqsieZmorf
 • LEXICON Num1morf nyt katalog tilføjet livm 20170505
 • LEXICON Num2morf
 • LEXICON Num3morf nyt katalog livm 20170505
 • LEXICON Num4morf nyt katalog livm 20170505
 • LEXICON Num6morf nyt katalog livm 20170505
 • LEXICON Num6likmorf nyt katalog livm 20170505
 • LEXICON Num10morf nyt katalog livm 20170505
 • LEXICON Numamorf nyt katalog livm 20170810
 • LEXICON Numimorf nyt katalog livm 20170810
 • LEXICON Numemorf nyt katalog livm 20170810: danske numeralier tre, fire, otte, ellee, tyve, tredive, fyrre, hundrede
 • LEXICON NumCmorf nyt katalog livm 20170917
 • LEXICON Numtmorf foorut
 • LEXICON IVschwa_stem angeqi
 • LEXICON IVschwa Derivativer der tilfoejes intransitive verber på schwa
 • LEXICON IVschwa2 Derivativer der tilfoejes intransitive verber på schwa
 • LEXICON IV_r_stem aallar, oqar
 • LEXICON IV_r
 • LEXICON IV_r_agentiv PL 20180726 type atuarpoq
 • LEXICON IV_r2
 • LEXICON IV_k_stem
 • LEXICON IV_k
 • LEXICON IV_k2
 • LEXICON IV_long_stem orraajusaar, orseruloor, paamaar
 • LEXICON IV_long
 • LEXICON IV_long2
 • LEXICON IV_voq_stem overgenererer dette for meget? Og er k også mulig? Qasoq
 • LEXICON IV_voq

Der eksisterede et særligt flex-iv_voq_agentiv pr. 20190326. Forsøgt slettet og merget med flex-iv_voq ??? #skal ikke merges, for at sikre taggen

 • LEXICON IV_voq_agentiv PL 20180726 type takuvoq
 • LEXICON IV_voq2 skal få 200 medl.
 • LEXICON XIi_voqXmorf_stem som tallivoq
 • LEXICON XIi_voqXmorf
 • LEXICON XIi_voqXmorf2
 • LEXICON XIiXmorf_stem type tarrarippoq
 • LEXICON XIiXmorf
 • LEXICON XIiXmorf2 skal få 200 medl.
 • LEXICON XIirXmorf_stem type taseqqerpoq
 • LEXICON XIirXmorf til iR såsom er
 • LEXICON XIirXmorf2 til iR såsom er
 • LEXICON XItX type imaappoq, kaavippoq (NB ikke kâvigpoĸ, men kâvípoĸ)
 • LEXICON XItX2
 • LEXICON XIitX_stem type katerippoq og alt på TIP
 • LEXICON XIitX
 • LEXICON XIitX2
 • LEXICON XIuteXmorf skal få 200 medl. type angumeqquppoq
 • LEXICON XIuteXmorf2 skal få 200 medl.
 • LEXICON XIi_uteXmorf som oqallipput
 • LEXICON XIi_uteXmorf2 som oqallipput
 • LEXICON XItsXmorf_stem type ippajaappoq
 • LEXICON XItsXmorf
 • LEXICON XItsXmorf2

PL 20180718. Følgende er et særligt lexicon til ip i stedet for tidligere LEXICON IV_k_stem med default flex-iv, der producerede enorm overgenerering. Samtidig er transitiv ip flyttet fra TV til flex-tv, men der skal nok tilføjes enkelte transitive ip som upper-under efterhånden som de dokumenteres.

 • LEXICON TV Forudsættes tagget via HTR
 • LEXICON TV_vaa Forudsættes tagget via HTR
 • LEXICON XTuteXmorf type oqalungusiuppaa. Forudsættes tagget via HTR
 • LEXICON XTiuteXmorf type annippaa, pitsippaa Forudsættes tagget via HTR
 • LEXICON XTirXmorf til stammer med ir
 • LEXICON TVi_vaa tuni forudsættes Gram-tagget via HTR
 • LEXICON TVschwa Forudsættes Gram-tagget via HTR
 • LEXICON XTtX nakappaa nunguppaa anippaa Forudsætter Gram-tag fra HTR
 • LEXICON flex-iv
 • LEXICON flex-iv2
 • LEXICON flex-iv_long
 • LEXICON flex-iv_long2
 • LEXICON flex-iv_voq
 • LEXICON flex-iv_voq_agentiv
 • LEXICON flex-iv_voq2
 • LEXICON pi_flex-iv_refl Et særligt lex til pivaa + Refl for at begrænse overgenerering. Udkommenteringer må fjernes efterhånden som formerne faktisk dokumenteres
 • LEXICON pi_flex-iv_voq et saerligt lexicon til dummy-pi, som ikke får derivationer
 • LEXICON pi_flex-iv_voq3 et saerligt lexicon til dummy-pi, som ikke får derivationer
 • LEXICON su_flex-iv_voq et saerligt lexicon til dummy-su, som ikke får derivationer
 • LEXICON su_flex-iv_voq3 et saerligt lexicon til dummy-su, som ikke får derivationer
 • LEXICON XIiX
 • LEXICON XIiX2
 • LEXICON XIiPX
 • LEXICON XIiPX2
 • LEXICON XIiPX3
 • LEXICON XIiX_fleksiver
 • LEXICON XIiX_fleksiver2
 • LEXICON XIiX_fleksiver3
 • LEXICON XIiPX_fleksiver
 • LEXICON XIiPX_fleksiver3
 • LEXICON XItsX
 • LEXICON XItsX2
 • LEXICON XItsX3
 • LEXICON gallar-iv
 • LEXICON gallar-iv2
 • LEXICON gallar-iv3
 • LEXICON flex-iv_ssa
 • LEXICON flex-iv_ssa2
 • LEXICON flex-iv_qina
 • LEXICON flex-iv_qina2 nyt liv 20170428. Kan ikke viderederiveres og kan danne sammentrukne former.
 • LEXICON flex-iv_nngit_stem
 • LEXICON flex-iv_nngit_k
 • LEXICON flex-iv_nngit
 • LEXICON flex-iv_nngit2
 • LEXICON flex-iv_schwa
 • LEXICON flex-iv_schwa2
 • LEXICON XIgujoqX
 • LEXICON XIgujoqX3
 • LEXICON XImioqX narratologisk stil som i nikutsinnguarsinnarmioq
 • LEXICON XImioqX2 narratologisk stil som i nikutsinnguarsinnarmioq
 • LEXICON flex-iv_ledsagemaade
 • LEXICON flex-iv_ledsagemaade2
 • LEXICON flex-tv
 • LEXICON flex-itv !!Ny gennemgang 20200106 til assibilerende refl. som ikioqqoreersut
 • LEXICON flex-tv2
 • LEXICON flex-tv_fleksiver
 • LEXICON flex-tv_fleksiver2 NY 20100227. Til verber, der ikke maa viderederiveres (fx +NIR+Der/vv)
 • LEXICON flex-tvP_fleksiver
 • LEXICON flex-tvP_fleksiver2 NY 20170510. Til verber, der ikke maa viderederiveres (fx +NIR+Der/vv)
 • LEXICON flex-tv_it
 • LEXICON flex-tv_it2
 • LEXICON gallar-tv
 • LEXICON gallar-tv2
 • LEXICON gallar-tvP
 • LEXICON gallar-tvP2 tilføjet 20170526. Er det overflødigt?
 • LEXICON pi_flex-tv_vaa
 • LEXICON pi_flex-tv_vaa2 fleksiver helt uden derivativer specielt til pi-
 • LEXICON su_flex-tv_vaa
 • LEXICON su_flex-tv_vaa2 fleksiver helt uden derivativer specielt til pi-
 • LEXICON flex-tv_vaa
 • LEXICON flex-tv_vaa2
 • LEXICON flex-tvP_vaa
 • LEXICON flex-tvP_vaa2
 • LEXICON XTPX
 • LEXICON XTPX2
 • LEXICON XTuteX
 • LEXICON XTuteX2
 • LEXICON XTutePX
 • LEXICON XTutePX2
 • LEXICON flex-tv_nngit
 • LEXICON flex-tv_nngit2
 • LEXICON flex-tv_schwa
 • LEXICON flex-tv_schwa2
 • LEXICON XTPX_nngit
 • LEXICON XTPX_nngit2
 • LEXICON XTPX_schwa
 • LEXICON XTPX_schwa2

Et særligt leksikon til tilhæng som RIANNGUAR+Der/vv

 • LEXICON XTgujaaX
 • LEXICON XTgujaaX2
 • LEXICON tp_uden_derivativer
 • LEXICON tp
 • LEXICON nuliaq
 • LEXICON tp_speciel specialitet for at haandtere diatese ved NIQ=SSAQ
 • LEXICON Z1+ssZ
 • LEXICON Z1+niuZ
 • LEXICON Z1+maZ
 • LEXICON Z1+meZ
 • LEXICON Z1eZ
 • LEXICON Z1tipeZ
 • LEXICON Z1nnguaqZ
 • LEXICON Z1nnguaqSZ
 • LEXICON tpP
 • LEXICON tip kuulti
 • LEXICON tpt
 • LEXICON tptP
 • LEXICON Z1iZ taggit
 • LEXICON Z1+qaZ
 • LEXICON Z1+qoZ
 • LEXICON Z1+qeZ
 • LEXICON ZsikZ 170306 til ikusik og kiasik
 • LEXICON ZseqZ qalaseq
 • LEXICON ZsaqZ
 • LEXICON Z1+tZ
 • LEXICON Z1+kaZ
 • LEXICON Z1+koZ
 • LEXICON Z1+laZ
 • LEXICON Z1+loZ
 • LEXICON Z1+leZ
 • LEXICON Z1+le_UdenPossessumZ
 • LEXICON Z1+naZ
 • LEXICON Z1+noZ tilføjet livm 20170522 til nanoq med gemination af n
 • LEXICON Z1jaqZ
 • LEXICON Z1joqZ nominer som i qajoq: qa
 • LEXICON Z1+ngaZ
 • LEXICON Z1+ngeZ iviangeq, ivianngit
 • LEXICON tup-uuk nuuk, kuuk
 • LEXICON tup-
 • LEXICON tup-2
 • LEXICON GIIT
 • LEXICON Z2aqZ
 • LEXICON UGALUAQ
 • LEXICON GEGALUAQ
 • LEXICON Z2+lZ
 • LEXICON tup
 • LEXICON tup_speciel Kun til brug for NIQ som passiv ved transitive stammer
 • LEXICON tup_k
 • LEXICON tup_k_reduceret nalik og assik
 • LEXICON Z2+rZ
 • LEXICON Z2veqZ iliveq: ili
 • LEXICON Z2i2Z aleq, ateq
 • LEXICON Z2tupeqZ tupeq
 • LEXICON LokVb
 • LEXICON LokAeq
 • LEXICON TrmVb
 • LEXICON AblVb
 • LEXICON InsVb
 • LEXICON AeqVb
 • LEXICON AeqVb_plur
 • LEXICON ViaVb
 • LEXICON PronViaVb
 • LEXICON part
 • LEXICON timepart nyt leksikon til tidspartiker, der kan viderederiveres (ullumiummat)
 • LEXICON oqq
 • LEXICON oqq_q imaattoq
 • LEXICON conj
 • LEXICON adv_m
 • LEXICON adv
 • LEXICON K_VOK nyt leksion til enklitisk ARAQ og NNGUAQ efter verbal fleksion -vakkit
 • LEXICON K_TUQ nyt leksion til enklitisk TUQ for at undgå overgenerering
 • LEXICON K_TUQ_plur nyt leksion til enklitisk TUQ for at undgå overgenerering
 • LEXICON Krestr
 • LEXICON K
 • LEXICON restricted_indholds-K = klitika som kun bruges til pronomen, proprium og partikel.
 • LEXICON indholds-K 20170601 livm tilføjet = mellem morfemer
 • LEXICON K_plur 20170601 livm tilføjet = mellem morfemer
 • LEXICON ZoqsZ landsfoged
 • LEXICON ZoqseZ landslaege
 • LEXICON ZoqsieZ linolie
 • LEXICON ZkkutZ kkut og giit
 • LEXICON Num1

I Num2 til Num10 er flagging af NNGUR C-et pga. klokken

 • LEXICON Num2
 • LEXICON Num3
 • LEXICON Num4
 • LEXICON Num6
 • LEXICON Num6lik
 • LEXICON Num10
 • LEXICON Numa
 • LEXICON Numi
 • LEXICON Nume
 • LEXICON NumC loan numerals like fam
 • LEXICON Numt loan numerals ending in -t like foorut
 • LEXICON Num2Ord
 • LEXICON Num3Ord
 • LEXICON Num6Ord
 • LEXICON Num10Ord
 • LEXICON Naal
 • LEXICON Naalsuf livm 20171211 tilføjet pluralisbøjning
 • LEXICON web
 • LEXICON prae_Gaq gennemgangslexicon for relevante verber direkte fra fleksionslexica
 • LEXICON prae_Taq gennemgangslexicon for relevante verber direkte fra fleksionslexica
 • LEXICON Gaq transitive stammer med a, u og schwa som stammevokal
 • LEXICON iGaq transitive r-stammer med i som stammevokal NY PL 20180416
 • LEXICON GaqP
 • LEXICON Taq passivt nomen af transitive stammer på k
 • LEXICON iTaq passivt nomen af transitive stammer på k med vokal med strong i
 • LEXICON TaqP
 • LEXICON Saq passivt nomen af transitive stammer på vokal PL revision 20180409
 • LEXICON iSaq passivt nomen af transitive stammer på vokal med strong i
 • LEXICON SaqP
 • LEXICON Saq_schwa gennemgangsleksikon for schwa-stammer uden derivativer
 • LEXICON Saq_schwaP gennemgangsleksikon for schwa-stammer uden derivativer - pluralis tantum
 • LEXICON uteSaqP passivt nomen af transitive stammer med UTE
 • LEXICON nngisaq passivt nomen af transitive stammer på NNGIT
 • LEXICON nngisaqP passivt nomen af transitive pluralis tantum stammer på NNGITLEXICON prae understreg
 • LEXICON HTR_V_SAQ_nnip 20100630 vokalstammer som asavaa med HTR på NNIP (asannippoq, takunnippoq)
 • LEXICON HTR_V_SAQ_si 20100630 vokalstammer som matuaa med HTR på SI (matusivoq)
 • LEXICON HTR_V_SAQ_i 20171022 vokalstammer som pitsaalivaa med HTR på I (pitsaaliivoq)
 • LEXICON HTR_V_SAQ_i_P 20171022 vokalstammer i pluralis med HTR på I (pitsaaliivoq)
 • LEXICON HTR_V_SAQ_ller (aavaa - aasaq - aallerpoq)
 • LEXICON HTR_i_SAQ_nnip 20100630 vokalstammer på i med HTR på NNIP (nerivaa - nerisaq - nerinnippoq)
 • LEXICON HTR_i_SAQ_si 20100630 vokalstammer på i med HTR på SI (tunivaa - tunisaq - tunisivoq)
 • LEXICON HTR_UTE_SSAQ_ssi 201000929 gennemgangsleksikon for ute stammer.(kingornuppaa - kingornussivoq - kingornussaq)
 • LEXICON HTR_UTE_SSAQ_tsi 20190309 ute-stammer på HTR=tsi som sioqquppaa
 • LEXICON HTR_iUTE_SSAQ_ssi 201000929 gennemgangsleksikon for fusionerede ute stammer med assibilering.(pitsippaa, annippaa). Den morfologiske usikkerhed meget generel ved disse stammer, så såvel t-stammers struktur som ute-stammers ditto medtaget
 • LEXICON HTR_schwa_SAQ_nnip 201000929 gennemgangsleksikon for schwa stammer.
 • LEXICON HTR_schwa_SAQ_nnip_P 201000929 gennemgangsleksikon for schwa stammer.
 • LEXICON HTR_schwa_SAQ_si gennemgangsleksikon for schwa stammer. (ilisarsivoq)
 • LEXICON HTR_C_TAQ_si (dvs. konsonantstammer men ikke med r (kingornuppaa - kingornussivoq - kingornutaq)
 • LEXICON HTR_C_TAQ_si_P 20100406 gennemgangsleksikon for pluralis tantum stammer med på ir-. (tallimakkaaqqippai - tallimakkaaqqitat - ??)
 • LEXICON HTR_k_TAQ_i_P 20180430 pluralis tantum stammer som kitserluppai
 • LEXICON HTR_r_TAQ_si (konsonantstammer med r (toqqorpaa - toqqorsivoq - toqqortaq)
 • LEXICON HTR_C_TAQ_nnip (malippaa --> malinnippoq)
 • LEXICON HTR_C_TAQ_i 20100406 gennemgangsleksikon for t-stammer og k-stammer
 • LEXICON HTR_C_TAQ_tsi 20101203 t-stammer som toqup med HTR på TSI (nipangersippaa - nipangersitaq - nipangersitsivoq)
 • LEXICON HTR_C_TAQ_tsi_P 20101203 t-stammer som toqup med HTR på TSI (nipangersippaa - nipangersitaq - nipangersitsivoq)
 • LEXICON HTR_iC_TAQ_i (stammer på iC)
 • LEXICON HTR_iC_TAQ_si 20101203 t-stammer som sullip med HTR på SI (sullippaa - sullitaq - sullissivoq)
 • LEXICON HTR_iC_TAQ_tsi 20101203 t-stammer som sullip med HTR på TSI (nangippaa - nangitaq - nangitsivoq)
 • LEXICON UDEN_HTR_r_GAQ 20180722 konsonantstammer som ilinniar uden HTR
 • LEXICON UDEN_HTR_r_TAQ 20190109 nassarpaa uden HTR
 • LEXICON UDEN_HTR_k_TAQ 20180722 konsonantstammer som sorsup uden HTR
 • LEXICON UDEN_HTR_V_SAQ vokalstammer som nakkaavaa uden HTR
 • LEXICON UDEN_HTR_schwa_SAQ schwastammer som anneraa - amigaraa uden HTR
 • LEXICON HTR_r_GAQ_i 201000630 konsonantstammer som arsaartorpaa med HTR på I (arsaartuivoq)
 • LEXICON HTR_ir_GAQ_i 20161016 assibilerende konsonantstammer som aallarnerpaa med HTR i (aallarniivoq)
 • LEXICON HTR_r_GAQ_ller (ujarpaa - ujagaq - ujarlerpoq)
 • LEXICON HTR_ir_GAQ_si (qilerutaarpaa) IR
 • LEXICON HTR_r_GAQ_si (imaarpaa - imaarsivoq - imaagaq)
 • LEXICON HTR_longV_GAQ_i 20101216 særligt leksikon til lange vokaler som -oor (tusaqqoorpaa, tusaqquuivoq)
 • LEXICON HTR_longV_GAQ_addi 20101125 særligt leksikon til lange vokaler som -saar (naammattusaarivoq)
 • LEXICON HTR_longV_GAQ_si til lange vokaler som -naar (ikinaarsivoq)
 • LEXICON HTR_longi_GAQ_nnip 20101125 særligt leksikon til lange vokaler som -saar (arsaarinnippoq)
 • LEXICON HTR_r_GAQ_addi

flex-tv ;

 • LEXICON HTR_k_GAQ_i til de faa stammer med fusionerende passivt nomen som atornerlugaq, atornerluppaa, atornerluivoq
 • LEXICON N_Loan_ACR_V = bøjelige acronymer med appellativ-betydning som en BMW, der skal have bindestreg, men ikke i før videredannelse
 • LEXICON N_Loan_ACR_C = bøjelige acronymer med appellativ-betydning som en SMS, der skal have bindestreg før videredannelse
 • LEXICON N_Loan nominal loanwords ending in consonants
 • LEXICON N_Loan_Num som bør have bindestreg omega% 3
 • LEXICON N_Loan_b nominal loanwords ending in -b
 • LEXICON N_Loan_d nominal loanwords ending in -d
 • LEXICON N_Loan_f nominal loanwords ending in -f
 • LEXICON N_Loan_g nominal loanwords ending in -g
 • LEXICON N_Loan_k nominal loanwords ending in -k
 • LEXICON N_Loan_um nominal loanwords ending in -um
 • LEXICON N_Loan_m nominal loanwords ending in -m
 • LEXICON N_Loan_n nominal loanwords ending in -n
 • LEXICON N_Loan_p nominal loanwords ending in -p
 • LEXICON N_Loan_s nominal loanwords ending in -s
 • LEXICON N_Loan_t nominal loanwords ending in -t
 • LEXICON N_Loan_morf nominal loanwords ending in vowels
 • LEXICON N_Loan_e nominal loanwords ending in e
 • LEXICON N_Loan_o nominal loanwords ending in o
 • LEXICON N_Loan_V nominal loanwords ending in a, u, y, æ, ø, å
 • LEXICON N_Loan_i nominal loanwords ending in i
 • LEXICON N_Loan_ie nominal loanwords ending in -ie
 • LEXICON N_Loan_Adj adjective loanwords
 • LEXICON N_Loan_Adj_e adjective loanwords
 • LEXICON N_Loan_Unit_e loanwords ending in -e, semantic: unit
 • LEXICON N_Loan_Unit loanwords ending in consonants, semantic: unit
 • LEXICON V_Loan verbal intransitive loanwords
 • LEXICON V_Loan_tr verbal transitive loanwords

Nye gennemgangsleksika specifikt for +UTE+Der/vv tilføjet 20180118 (PL)

Nye gennemgangsleksika specifikt for +UTE+Der/vv tilføjet 20180928 (PL)

Nye gennemgangsleksika specifikt for +UTE+Der/vv tilføjet 20180928 (PL)

Nye gennemgangsleksika for TAR med følgende morfemer

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl.

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl.

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. efter /i/ f.eks. GUMALLIR GUNNAIR LIR LLAQQIP PASIP QQAMMIR QQIP RIIR UMMIR VIP

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. efter /i/ f.eks. GUMALLIR GUNNAIR LIR LLAQQIP PASIP QQAMMIR QQIP RIIR UMMIR VIP

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl.

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. !tilføjet 20170501 !ikke til QE+Der/vv som kun kan få +NIR

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. !tilføjet 20170501 !ikke til QE+Der/vv som kun kan få +NIR

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. !tilføjet 20170501 !til QE+Der/vv som kun kan få +NIR

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. efter LAAR

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. efter NAR+Der/vv

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. !tilføjet 20170501

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl.

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl.

Gennemgangsleksikon RUJUUR+Der/vv

Gennemgangsleksikon RUJUUR+Der/vv

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. !tilføjet 20170501

Gennemgangsleksikon for TAR m. fl. !tilføjet 20190530

efter GUMALLIR GUNNAIR LIR QQAMMIR RIIR UMMIR etc. !Ny default + post_-lexica PL 20180416

TIR og TITIR

Udkommenterede lexica - Flyttet til derivations-inflections.bak20200319 på Pers Mac