2018-03-09 Servers

Møte med IT om Divvun/Giellatekno-servarar - 9.3.2018

Til stades:

 • Steinar Trædal-Henden
 • Lars Slettjord
 • Rolf Andersen
 • Sjur Moshagen
 • Ciprian Gerstenberger
 • Trond Trosterud
 • Børre Gaup

Referansedokument frå tidlegare diskusjonar.

Situasjon:

Har fire + ein servarar (satni.uit.no er den femte), vil ha to til.

Dei fire er for små. La oss sjå alt i samaheng, gå gjennom kva vi treng og vurdere kva som kan vere annleis.

 • Ordbok x 17
 • Oahpa x 29 (lookup-server for 2 oahpa-versjonar, ssv. 4 ulike program)
 • oahpa er namnet på eit program på maskinene gtoahpa og gtlab

Diskplass:

gtsvn sin /home blir eksportert til dei andre VM-ane

Det er tre problemtypar:

 1. lagre analyserte data (stallo, xserve)
 2. lagre svn-data som grunnlag for kompilering (gtlab, gtweb, evt. gtoahpa), ein
 3. katalog for kvar brukar
 4. lagre svn-data for dei webprogramma som går der

operativsystem: vi må ha nye operativsystem, kompilatorane treng nye linux-versjonar.

 • centOS 7 er det vi støttar
 • centOS 7.4 -- fungerer det der?

Forslag:

 • webtenarar:
  • berre få admin-brukarar
  • må kunna installera pakker med oppdatert hfst, vislcg3, apertium, osb
  • skal ikkje brukast til å byggja fst-ar
 • brukarmaskin (gtlab)
  • bør få meir RAM, 16 er ok, gjerne mange CPU:
  • alle kan logga inn
  • kan kompilera kva som helst
  • Spm: ei eller to brukarmaskiner (viss to: ei for generering...)
  • kompilering:
  • kompilatorpakker
   • hfst og andre kompilatorar treng vi som regel ikkje å kompilere sjølv (men vi bør vere i stand til det)
  • lingvistiske pakker
  • Dei nattlege lingvistiske pakkene vi får frå Tino må vi kunne kompilere sjølv (fordi vi utviklar nye)

Tino bygger

 • kompilatorar: vislcg3, hfst, ..
 • lingvistiske: mt-pakkene (lingvistiske) stavekontrollpakkene

divvun.uit.no:

 • mindre cpu
 • liste over brukarar (-> AD)
 • liste over ting som skal køyrast

Bli kvitt Fedora? Alt på CentOS?

Oppdateringsvindauge torsdag formiddag der systema kan gå ned

 • VM med macOS? SEE-servar
 • divvun.no er no i SD sitt eige - overføring?

VMware har støtte for osx opp til 10.12 på den versjonen av vmware som vi har. Sluttbrukeravtalen med Apple er en annen sak, så man må fikle litt med os'et ved installering. Vi har aldri testet dette, så vi garanterer ingenting.

SSH-innlogging:

 • fudo-boks i kjømda
 • spe

AD-brukere for divvun.uit.no:

 • bga001 (børre)
 • smo036 (sjur)
 • cge002 (Ciprian)
 • ttr000 (Trond)

Denne lista kan vi sjå over seinare - treng Trond og Sjur innlogging her? Kanskje heller Chiara?

Innloggingseks: ssh bga001@divvun.uit.no

Må logga inn frå intranettet, dvs ekstern pålogging krev VPN.