Serveroppgradering

Oversyn over prosessar og tenester vi har eller planlegg

Her står først oversyn over maskinene vi har no (denne lista må bli oppdatert kontinuerleg), situasjonen i april 2018, deretter kravspesifikasjonar ("Serveroppdateringar") for oppdatering, og til slutt ei arbeidsliste.

Status, eksisterande maskiner

For informasjon om maskinene, sjå Virtual Servers

 • divvun.uit.no
 • gtsvn-01.uit.no
 • gtsvn.uit.no
 • gtweb.uit.no
 • gtweb-01.uit.no
 • gtlab.uit.no (oppgradert)
 • gtoahpa-01.uit.no
 • gtoahpa.uit.no (slettet)
 • satni.uit.no (oppgradert)
 • gtdict.uit.no

(oppdatert 29.7.19)

Situasjonen i april 2018 (før oppdatering og nye servarar)

 • Oahpa x 29 (gtoahpa + gtlab) -> prod: gtoahpa; testing: gtlab, begge treng fleire CPU-ar
 • NDS x 17 (gtoahpa + gtweb) -> alle på satni.uit.no
 • konteaksta x 2 (gtoahpa + gtlab) -> gtoahpa
 • spellerserver x 2 (xserve) -> divvun.uit.no
 • grammatikkontrollserver (gtweb) -> divvun.uit.no
 • termwiki (satni.uit.no) - ok
 • satni.org (satni.uit.no) - ok
 • serving av nettsider x 4 (xserve) -> til ulike serverar avhengig av domene(?)
 • bygging av nettsider x 4 (xserve) (cpu-intensiv) - ok (men leggja til svn-repo av html som cache mellom bygginga og servinga?)
 • jabber (xserve) -> divvun.uit.no
 • bugzilla (xserve) -> divvun.uit.no
 • Korp x 6 (gtweb) - ok
 • gïelese (gtweb) - ok
 • Jorgal/MT-testing/Apertium x 2 (gtweb) - ok
 • cgi-bin (morfologisk analyse & generering) x 1 (per session) (gtweb) - ok
 • svn (gtsvn) - ok
 • git (gtsvn) - ok

Planlagt/i kjømda for mai 2018 og framover (endringa er undervegs)

 • oppdateringsserver/nedlasting for Páhka -> divvun.uit.no
 • REST -> virtuelt domene api.giella.uit.no mappa til divvun.uit.no
 • byggjetenester for produkta våre (?) -> xserve
 • byggje fst-ar -> xserve
 • automatiserte oppdateringstenester (devops) -> xserve
  • nøyaktig innhald er enno ikkje spesifisert
  • mobilappar, tastatur, stavekontrollar, grammatikkontrollar, ordbøker, ...
  • oppdaterte nettenester: nettstavekontroll, nettgrammatikkontroll, nettordbøker, ...
  • automatisert testing og tilbakemelding

Status for servarmigrasjon

divvun.uit.no

4.9.18

 • Problem: få stavekontrollserver til å fungere med redirection fra port til sti
 • Løsning: bruke grammatikkontrollserveren som Kevin har laget, men med helt grunnleggende oppsett.

gtsvn og gtsvn-01

4.9.18

 • Status
  • Ikke flyttet
 • Vurdering
  • Problem: Diskplass for svn
  • Vi har i dag 493 GB for gtsvn, der 340 GB er heimekatalogar og 80 GB er svn-repositorium. Vi får 3 TB til nye gtsvn-01.
 • Tidsplan: tbw.

Arbeidsgang

 • Trinn 0: Få 1 TB på gtsvn-01 (Trond, Sjur)
 • Trinn 1: flytta alle repoar (git og svn) over til gtsvn-01 (Børre)
 • Trinn 2: byta dns på gtsvn (til gtsvn-gml) og gtsvn-01 (til gtsvn, med alias victorio?) (Børre)
  • hugs å oppdatera export-sti for heimekatalogar på andre maskiner
 • Trinn 3: flytta alle heimekatalogane frå gtsvn-gml til gtlab når gtlab er klar for det
 • Trinn 4: slå av og avslutta gtsvn-gml

gtweb og gtweb-01

29.7.19

 • Alle NDS-instanser ==> done til gtdict
 • Alle Korp-instanser ==> done til gtweb-01
 • gïelese ==> done til gtweb-01
 • Jorgal/MT-testing/Apertium ==> done til gtweb-01
 • cgi-bin (morfologisk analyse & generering) ==> done til gtweb-01
 • gtweb-migrasjon til gtoahpa-01 er gjennomfort
 • Tidsplan: loggfiler skal lagres under svn og gtweb skal slettes i slutten av juli/begynnelsen av august

gtlab DONE

29.7.19

 • Oppgradert med følgende:
  • CPU: 8
  • Minne: 16GB
  • OS: Fedora 28

gtoahpa og gtoahpa-01 DONE

29.7.19

 • Oahpa-instanser som vi har bestemt å overføre:
  • sme_oahpa ==> done
  • sma_oahpa ==> done
  • sms_oahpa ==> done
  • sjd_oahpa ==> done
  • smn_oahpa ==> done
  • est_oahpa ==> done
  • vro_oahpa ==> done
  • fkv_oahpa ==> done
  • myv_oahpa ==> done
  • crk_oahpa ==> done
 • Andre tjenester:
  • kuvsje ==> done
  • konteaksta ==> done
  • sme-NDS ==> done til gtdict
  • sma-NDS ==> done til gtdict
 • gtoahpa-migrasjon til gtoahpa-01 er gjennomfort, loggfiler er lagret under svn og gtoahpa er slettet

gtdict DONE

 • Alle NDS-instanser er overført her

satni.uit.no DONE

29.7.19

 • Oppgradert
 • alle NDS-instanser er på gtdict
 • andre dicts som var på gtweb er på gtweb-01

Kravspesifikasjon for nye serverar

Dette er kravspesifikasjonen.

Hostnavn:gtsvn.uit.no

 • CPU: 1
 • MINNE: 8GB
 • HD: 200 GB -- Vi vil ha 1 TB. TODO: Diskuter med IT.
 • OS: CentOS release 6.9 (Final) - det noverande systemet er ok

Prosessar & tenestar som skal gå på maskina:

 • svn
 • git

TODO

Endringar i høve til noverande oppsett

 • ta ned tjener for heimekatalogdeling (/export), og flytt brukarkatalogane til gtlab.uit.no
 • Brukarkontoar: nokre få service-kontoar for dei relevante tenestene (helst fra AD, med sudo-rettigheter)
  • for Børre (bga001), Chiara (car010), Ciprian (cge002), Trond (ttr000)
 • flytt alle andre brukarkontoar til gtlab

Hostnavn:gtoahpa.uit.no

 • CPU: 2
 • MINNE 8GB
 • OS: CentOS release 6.9 (Final)
 • Brukarkontoar: sjå TODO

Prosessar & tenestar på maskina:

 • oahpa, konteaksta,
 • NDS for sme, sma

TODO

Endringar i høve til noverande oppsett

 • Oppgradere til CentOS 7
 • auka CPU-talet frå 2 til 8
 • auka RAM frå 8GB til 16GB
 • Brukarkontoar: nokre få service-kontoar for dei relevante tenestene (helst fra AD, med sudo-rettigheter)
  • for Chiara (car010), Ciprian (cge002), Lene (lanXXX), Trond (ttr000)
 • slå av oppkopling til fellesdisk
 • Disk (/home): 700GB

Hostnavn:gtlab.uit.no

Noverande

 • CPU: 2
 • MINNE: 8GB
 • OS: Fedora 24 (Twenty Four)
 • Brukarkontoar: sjå TODO
 • Montering av fellesdisk: ja (men sjå TODO)

Prosessar & tenestar på maskina:

 • Oahpa for alle dei andre språka
  • kor mange språk?
  • er det ein eller fleire prosessar pr språk? dvs kor mykje last pr språk?

TODO

Endringar i høve til noverande oppsett

 • auka CPU-talet frå 2 til 16
 • auka RAM frå 8GB til 24GB
 • Brukarkontoar: vanlige brukerkontoer, arves fra gtsvn
 • OS: installer nyaste Fedora
 • Disk (/home): flytta fellesdisk frå gtsvn til denne maskina, utan deling til andre maskiner; disk minst 700GB

Hostnavn:gtweb.uit.no

 • CPU: 2
 • MINNE: 8GB
 • OS: Fedora 26

Prosessar & tenestar på maskina:

 • grammatikkontrollserver
 • satni.org (delvis)

TODO

Endringar i høve til noverande oppsett

 • auka CPU-talet frå 2 til 8
 • auka RAM frå 8GB til 16GB
 • Brukarkontoar: nokre få service-kontoar for dei relevante tenestene (helst fra AD, med sudo-rettigheter)
  • for Børre (bga001), Chiara (car010), Ciprian (cge002), Lene (lanXXX), Trond (ttr000), plus alle tjeneser som har home-directories
 • slå av oppkopling til fellesdisk
 • Disk (/home): 700GB
 • OS: endra til CentOS 7

NY MASKIN:Hostnavn:divvun.uit.no

Ferdig oppsatt "hardware" og OS

Prosessar & tenester på maskina:

 • jabber

Prosessar og tenester som skal koma hit:

 • Bugzilla
 • stavekontrollserverar
 • hjemmesider for dicts.uit.no, giellatekno.uit.no, divvun.no
 • grammatikkontrollserver

Hostnavn:satni.uit.no

 • CPU: 4
 • MINNE: 16GB
 • OS: Fedora 28 (Server Edition)

Prosessar & tenestar på maskina:

 • satni.org (eXist (Java))
 • termwikien (MediaWiki m/Semantic MediaWiki)

Prosessar og tenester som skal koma hit:

 • alle NDS-instansane (Flask)

TODO

Endringar i høve til noverande oppsett:

 • auka RAM frå 16GB til 24GB
 • OS: endra til CentOS 7
 • auka root-disken frå 15GB til 32GB (minst)

GJORT

 • auka CPU-talet frå 1 til 4
 • auka RAM frå 4GB til 16GB
 • Disk (/home): auka til 700GB
 • Brukarkontoar: nokre få service-kontoar for dei relevante tenestene (helst fra AD, med sudo-rettigheter)
  • for Børre (bga001), Chiara (car010), Ciprian (cge002), Lene (lanXXX), Trond (ttr000), Tomi (tpiXXX)
 • slå av oppkopling til fellesdisk

Arbeidsgang bestemt på tidlegare møte

NB! Sjå oppdatert liste over arbeid lenger opp i dokumentet, under status.

 1. IT: setja opp lokale diskar og partisjonar på alle maskiner
 2. D/GT: kopiera data for NDS m.m. frå export-disk til lokale diskar
 3. IT+D/GT (koordinert): Switche /home fra export til lokal disk + restart av eksisterende tjenester
 4. D/GT: sjekk filrettar og tilgang
 5. D/GT: testa at alle tenester fungerer som dei skal
 6. IT: ta ned export-disken
 7. IT: setja opp nye AD-brukarar
 8. D/GT: flytta NDS og andre tenester frå gamal maskin til ny etter planen over
 9. IT: oppdatera dns-oppføringane