171127

Møte, nobsma-utviding KMD-prosjektet 27.11.2017

Til stades: Kevin, Risten Birje, Trond

Saker

 • Status
 • Framover
 • Neste møte

Status

missing

Er det nye ord på N_missing_nowac.freq? Nei. Sjå nedanfor.

ord i inc/*.freq blir fjerna frå dei listene når dei blir lagt inn i src/*.xml

candidates

Ord som er flytta frå inc/candidates til inc/doneN er òg lagt til i src/*.xml, så baakoeh.oahpa.no er med andre ord oppdatert.

candidates/*singles

 • 833 ordpar, av dei har 63 ein pluss.

candidates/multis

 • fleire tusen ordpar, av dei har 35sa ein pluss.

Orda i candidates er no runde 3 med kandidatar

termwiki

Orda herfrå kan klassifiserast som par som

 1. ikkje finst i nds
 2. finst i nds men med anna omsetjing til sma
 3. finst i nds med identisk omsetjing

Framover

TILTAKSLISTE

 • Trond legg til 83-lista i ordboka
 • Trond oppdaterer X_missing_nowac.freq
 • Trond hentar termwiki-par og legg gruppe 1, 2 i ei eiga mappe, 1 i ordboka.
 • RB vurderer om det er noko vits å halde fram med candidates-arbeidet ut over runde 3
 • RB vurderer domener å hente norske kandidatar frå
 • Trond: Fjern alle *4653-filene, dei er frå 2010 og har ikkje så gode norske frekvensdata
 • RB vurderer om det finst ordlister å hente

Neste møte

4.12. kl 0900