Samiske Lydband

Prosjekt for å digitalisere eldre samiske lydband ved Universitetet i Tromsø

Forarbeid

 • Grunnlag
  • Maskinvare: status quo og krav
  • Lydbanda: Samle inn
 • Plan
  • Filformat
  • Metadata: Innhald og format
 • Folk

Plan

Kjem...