Lesmeg-dokument for tastaturinstalleraren

Tastatur for sørsamisk

Denne installeraren inneheld sørsamiske tastatur frå Divvun-gruppa ved UiT Norges arktiske universitet. Du finn meir informasjon på heimesida til det sørsamiske tastaturet, inklusive eit bilete av tastaturet.

Intallerte tastatur

Installeraren inneheld to tastatur:

  • for Noreg, basert på det vanlege norske tastaturet
  • for Sverige, basert på det vanlege svenske tastaturet

Dette betyr at alt som ikkje er spesifikt sørsamisk er på nøyaktig samme stad på tastaturet som på det vanlege norske eller svenske tastaturet.

Aktiver tastaturet

Etter at du har installert tastaturet aktiverer du det du vil nytta ved å opna Systemvalg… > Tastatur > Inndatametoder, og deretter leggja det til ved å klikka på plusstegnet i det nedre, venstre hjørnet. Meir detaljerte instruksjonar finn du på nettsida til Divvun.